Biztosításközvetítő (függő és független) szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A függő biztosításközvetítő a biztosítóval fennálló jogviszonya alapján egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetíti (többes ügynök).

A függő biztosításközvetítő önállóan és ügyfélorientáltan végzi az akár lakossági, akár vállalati ügyfele biztosítási igényeinek és kockázatainak a felmérését és részére a biztosítási termékeket szakszerűen ismerteti, elemzi, és adott esetben összehasonlítja. Tanácsadással törté- nő termékértékesítés esetén ajánlást is ad az ügyfél részére, amellyel segíti a számára legmeg- felelőbb biztosítási termék kiválasztását. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján (akár szoftverek segítségével is) díjat számol, adott esetben ajánlást tesz vagy az ügyfél biztosítási ajánlatát eljuttatja a biztosítóhoz. A biztosító ez irányú felhatalmazása esetén a biztosító képviseletében megkötheti a biztosítási szerződést, valamint átveheti az ügyféltől a szerződés díját is. A függő biztosításközvetítő informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz, és személyes jelenléttel is az ügyfelek rendelkezésére áll. Az ügyfeleivel szakmailag megalapozott, egyben közérthető és hatékony kommunikációt folytat, valamint rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási (kár)ügyeik rendezésében. A függő biztosításközvetítő munkaideje többnyire rugalmas, és a folyamatos, kötelező továbbképzéseknek köszönhetően tudása mindig naprakész. 

A függő biztosításközvetítő adott esetben részt vehet a biztosító marketingtevékenységében és hozzájárulhat a biztosítási termékfejlesztéshez is. A független biztosításközvetítő (alkusz) a függő biztosításközvetítővel szemben nem a biztosító, hanem az ügyfél megbízásából jár el, így lehetősége van a piacon fellelhető biztosítási termékek elemzésére és összehasonlítására az ügyfél igényei alapján. Amennyiben a piacon fellelhető biztosítási termékek egyike sem elégíti ki az ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat is kidolgozhat. A független biztosításközvetítő tevékenysége ezen túl kiterjedhet az ügyfele számára biztosítási szaktanács adására (az ügyfeleket kockázatkezelési és -csökkentési megoldásokkal látja el), akkor is, ha nem történik konkrét biztosítási szerző- déskötés. Főleg vállalati megbízói részére, akár több biztosító bevonásával is, egyedi, testre- szabott biztosítási programokat dolgoz ki. Jogállásából és szaktudásából adódóan a kárrendezések során a károsult ügyfelek érdekeit hatékonyan érvényesíti.

Képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség

Érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

szükséges

Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

220 óra

Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat.

Képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek

A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át. Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző ha- táskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése az alábbi modulokat foglalja magába: Biztosításelméleti és biztosításszakmai alapismeretek, Biztosítási szerződésjog, Független biztosításközvetítői működés, Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

Függő és független biztosításközvetítői működés

Projektfeladat

Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció

Költségek

Tanfolyam díja *

280.000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza. A vizsga díj nem része a tanfolyam díjának!

Vizsga díja **

50.000 Ft

** A vizsgadíj tájékoztató jellegű adat, az akkreditált vizsgaközpont számára fizetendő.

További információ a képzésről

Biztosításközvetítő (függő és független)

Amennyiben felkeltette érdeklődésed a fenti leírás és konkrét információkat szeretnél megtudni a képzésről – várható indulás, képzés időtartama –, abban az esetben kérjük, töltsd ki és küldd el az alábbi űrlapot. Az űrlap elküldése nem kötelez jelentkezésre és nem jár semmilyen egyéb kötelezettséggel, csupán segíti a kapcsolatfelvételt és a tájékoztatást.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram