TELC nyelvvizsga

A frankfurti telc központ leányvállalata a 2018 decemberében budapesti székhellyel megalakult telc Hungary Nonprofit Kft. A telc vizsgarendszer a frankfurti székhelyű WBT Weiterbildungs- Testsysteme GmbH kizárólagos fejlesztése. A WBT-t 1998-ban a Német Népfőiskolák Egyesülete alapította.

Az Európa szerte található 3000 vizsgahely közül 69 Magyarországon működik. 2001 óta angol, német, olasz, francia és orosz nyelvekből lehet vizsgát tenni; az angol és a német nyelvvizsga 2003 tavasza óta államilag akkreditált, így érettségihez, felvételihez, diplomakiadáshoz és munkavállaláshoz egyaránt felhasználható.

A TELC bizonyítvány az Európai Unió és a közép-európai térség számos - összesen 20-nál is több - országában elfogadott nemzetközi nyelvvizsga. A hatályos magyar törvények értelmében az akkreditált nyelvvizsgák és tanfolyamok tárgyi adómentességet élveznek.

Miből áll a nyelvvizsga?

A telc vizsgarendszer Magyarországon a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott alap (B1), közép (B2) és felső (C1) szinten teszi lehetővé egynyelvű általános nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését angol és német nyelvből szóbeli, írásbeli és komplex vizsgatípusban.

A telc nyelvvizsgák az alábbi négy készséget mérik

 • olvasott szövegértés
 • írásbeli szövegalkotás
 • hallás utáni szövegértés
 • beszédkészség

B1 – alapfok

A B1 szint Magyarországon az alapfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. A magyarországi akkreditáció szerint az írásbeli vizsga során nincs szünet.

Írásbeli

 1. Olvasott szöveg értése
  1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
  2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
  3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.
 2. Nyelvtani, lexikai ismeretek
  1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
  2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.
 3. Fogalmazási készség (2 levél megírása)
  1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
  2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

Szóbeli

 1. Hallott szöveg értése
  1. Szelektív értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  3. Globális értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 megkezdett mondatot kell befejezni. A válaszok adottak. A hallott szövegek között van egy kakukktojás, amelyhez nem tartozik állítás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók. Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.
 2. Beszédkészség mérése
 3. 20 perc felkészülés Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történtő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

  1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás A bemutatkozás (kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató felvet még egy témát.
  2. Véleménykifejtés / Vita A téma alapú beszélgetés feladat keretében valamely – szöveg és kép formájában fölvázolt – kérdéskör megvitatását várjuk a vizsgázóktól. A feladatlapjaikon különböző az információ ugyanazzal a témával kapcsolatban.
  3. Problémamegoldás / konszenzuskeresés A szituációs gyakorlat (közös feladatmegoldás) esetében valamely helyzet együttes megoldásának módjában, részleteiben kell a beszélgetőtársaknak konszenzusra jutniuk és megállapodniuk.

B2 – középfok

A B2 szint Magyarországon a középfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról.

Írásbeli

 1. Olvasott szöveg értése
  1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
  2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni.
  3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni.
 2. Nyelvtani, lexikai ismeretek
  1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztós tesztkérdést.
  2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.
 3. Fogalmazási készség (2 levél megírása)
  1. A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell egy félhivatalos vagy magánlevelet írni.
  2. Egy baráti e-mail megírása rövid utasítás alapján.

Szóbeli

 1. Hallott szöveg értése
  1. A globális értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 5 címet kell a hallott szövegekhez párosítani. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  2. A részletes értés mérésére a vizsgázóknak a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  3. A szelektív értés mérésére a vizsgázók 5 feleletválasztós kérdésre válaszolnak. Választaniuk kell a,b,c lehetőségekből, melyeket egy tőmondat vezet be. A felvétel egyszer kerül lejátszásra.
 2. Beszédkészség mérése
 3. 20 perc felkészülés Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történt beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

  1. Kapcsolatfelvétel / bemutatkozás Ez idő alatt lehetőségük van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók.
  2. Prezentáció A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésre válaszolni.
  3. Véleménykifejtés / Vita A vizsgázónak a szöveg témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott. A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.
  4. Problémamegoldás / konszenzuskeresés A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.

C1 – felsőfok

A C1 szint Magyarországon az felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsgán nem lehet szótárt használni. A vizsgázók részére alapvetően a ceruza és a toll együttes használatát javasoljuk vizsga satírozós részén. Amennyiben a vizsgázó úgy dönt, hogy kizárólag tollat használ, úgy javításra nincsen lehetősége. A levélírás vizsgarészén a vizsgázó dönti el, hogy melyik íróeszközt használja. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. A szóbeli vizsgán a vizsgázók egymással folytatnak beszélgetést a megadott feladatról. C1 szinten a szóbeli vizsga előtt nincs felkészülési idő.

Írásbeli

 1. Olvasott szöveg értése
  1. Szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás.
  2. Összefüggő szöveg feldolgozása párosítás segítségével: 6 mondatról kell megállapítani, hogy az öt bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.
  3. 11 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben. Továbbá a szöveghez a legtalálóbb címet kell kiválasztani három lehetőség közül.
 2. Nyelvtani, lexikai ismeretek
  1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 22 feleletválasztós tesztkérdést.
 3. Fogalmazási készség (2 levél megírása)
  1. Kötelező feladat: központilag kiválasztott fogalmazási feladat, ami általában egy esszé megírása. A téma bármi lehet. Szavak száma: min. 200 szó.
  2. Választható feladat: a vizsgázó 4 téma közül választ egyet. Majd egy input alapján egy hivatalos, félhivatalos vagy baráti stílusú levelet, feljegyzést, olvasói levelet vagy egyéb írásművet kell írnia. Előfordulhat, hogy több hivatalos jellegű téma közül kell választania. Az értékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgázó teljesítette-e az adott feladatot, megfelelt-e az irányított szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincs használattal koherens nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: min. 150 szó.

Szóbeli

 1. Hallott szöveg értése
  1. Különböző véleményt hallgatnak meg a vizsgázók egy témával kapcsolatban. 10 állítást kell 8 beszélővel párosítani A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
  2. Feleletválasztási feladat A szöveg alapján 10 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset. A feladatot egyszer hallgatják meg a vizsgázók.
  3. Jegyzetelési feladat Egy előadás egyszeri meghallgatás során, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy odaillő kulcsszót írni. Ezt a vizsgakészséget az írábeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán.
 2. Beszédkészség mérése
 3. A vizsga elején a vizsgázók egy rövid beszélgetést folytatnak, hogy megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak.

  1. Prezentáció A bemutatkozás (kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató felvet még egy témát.A prezentáció során a vizsgázók egy-egy két témát tartalmazó feladatlapot kapnak. Az egyik témáról a vizsgázó egy kb. 3 perces prezentációt tart. A vizsgázótársa összefoglalja a hallottakat, ill. amit figyelemre méltónak tartott, majd kérdéseket tesz fel. A prezentáció során a vizsgázótárs jegyzeteket készíthet. Ezután a másik vizsgázó tartja mega a prezentációját.
  2. Véleménykifejtés / Vita A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról.

Szóbeli témakörök telc szóbeli vizsgához

Letöltöm a szóbeli témaköröket

Vizsganaptár

Vizsga napja:

Választható nyelvek: angol B1, B2
német B1, B2

Jelentkezési határidő: 2022. 03. 22.

Pótjelentkezési határidő: 2022. 04. 01.

Eredményközlés: május

Vizsga napja:

Választható nyelvek: angol B2, C1
német B2, C1

Jelentkezési határidő: 2022. 07. 26.

Pótjelentkezési határidő: 2022. 08. 05.

Eredményközlés: szeptember

Vizsga napja:

Választható nyelvek: angol B2, C1
német B2, C1

Jelentkezési határidő: 2022. 09. 20.

Pótjelentkezési határidő: 2022. 09. 30.

Eredményközlés: november

Vizsga napja:

Választható nyelvek: angol B2, C1
német B2, C1

Jelentkezési határidő: 2022. 10. 25.

Pótjelentkezési határidő: 2022. 11. 04.

Eredményközlés: december

magnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram