Origó nyelvvizsga

Az Origó államilag elismert kétnyelvű vizsgarendszer, amely Magyarországon mindenütt elfogadott. Vizsgarendszerének vizsgahely-hálózatában több mint 60 helyen szerezhető nyelvvizsga-bizonyítvány. Egyedülálló módon mind a 12 hónapban, hazánkban a legtöbb idegen nyelvből kínál vizsgalehetőséget. Az Origó vizsgarendszer megbízhatóságának köszönhetően évek óta piacvezető hazánkban.


Bővebb információ - onyc.hu

Miből áll a nyelvvizsga?

A nyelvvizsga minden szinten két részből - egy szóbeli és egy írásbeli - áll. A szóbeli részben értékelik a beszédkészséget és a beszédértést, az írásbelin pedig az olvasáskészséget, az íráskészséget és a közvetítést.

B1 - alapfok

A B1 azt méri, hogy képes vagy-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, tudsz-e megfelelően kommunkálni, társadalmi-, kulturális- és munkakapcsolatot teremteni az idegen nyelvi közegben.

Szóbeli

A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztató rövid, személyes tárgyú beszélgetést folytat veled, majd ezt követően önállóan beszélsz az általad előzetesen kiválasztott, a beszélgetéstől eltérő témájú képről. Utolsó feladatként – egy ugyancsak előzetesen kihúzott – szituációs párbeszédet játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján.

A beszédértés vizsgarészben két, egyenként kb. 1-1,5 perces szöveget hallgatsz meg, mindkettőt háromszor. Az első szöveg egy normál beszédtempójú párbeszéd vagy interjúrészlet, a második pedig egy (esetleg több) rövid, összefüggő, célnyelvi forrású, szerkesztett szöveg.

Írásbeli

Az olvasáskészség vizsgarészen meg kell értened egyszerűbb közérdekű szövegek (pl. közlekedési, vásárlási információk, ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, stb.), egyéb tényközlő szövegek (ismertetők, használati utasítások, hirdetések), rövid, informatív sajtócikkek, valamint hivatalos vagy magánlevelek főbb információit.

Az íráskészség feladategységben először magyar nyelvű utasítások alapján egy rövid, 8-10 soros idegen nyelvű levelet (pl. képeslapot, e-mailt, stb.) kell megfogalmaznod. Írásban kell idegen nyelven, az adott utasításoknak megfelelően tájékoztatást adnod, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményedet megfogalmazni.

A közvetítés feladat során egy szerkesztett idegen nyelvi szöveg információtartalmát kell megértened, és a feladatmegoldáshoz szükséges tudnivalókat tartalmilag pontosan és érthetően kell közvetítened írásban egy, az idegen nyelvet nem ismerő személy számára.

B2 - középfok

A középfokú vizsgával képes vagy gondolataidat, érzéseidet, véleményedet világosan, kellő részletességgel és folyamatossággal kifejezni, tudsz társadalmi, kulturális és munkakapcsolatokat teremteni és fenntartani idegen nyelven.

Szóbeli

A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztatóval először általános tárgyú beszélgetést folytatsz, ezt követően önállóan beszélsz az előzetesen kiválasztott, a beszélgetésétől eltérő témájú képről. Elmondod, mit látsz a képen, majd megfogalmazod a képpel kapcsolatos benyomásodat, véleményedet, érzéseidet, személyes élményeidet, esetleg reagálsz a vizsgáztató kérdéseire. Utolsó feladatként – egy ugyancsak előzetesen kihúzott – szituációs párbeszédet játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvi utasítások alapján.

A beszédértés vizsgarészen három-három alkalommal hallgatsz meg két szöveget. Az első egy 2,5-3 perces, a második pedig egy 1,5-2 perces. normál beszédtempójú, autentikus forrásból származó, szerkesztett szöveg.

Írásbeli

Az olvasáskészség két feladatból áll. Az első feladatban azt bizonyítod, hogy képes vagy nagyfokú önállósággal olvasni egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvontabb témájú, autentikus, célnyelvi sajtócikket. Ki tudod szűrni és meg tudod érteni egy cikk lényeges információit, továbbá azoknak egy-egy fontos részletét. A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak) a feladat javítókulcsa alapján.

A második feladatban pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned.

Az íráskészség szintén két feladatból áll. Az elsőben két különböző téma közül választhatsz, és a megadott szempontok alapján egy kb. 17-20 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznod. A másodikban feladatrészben a véleményedet kell kifejtened egy idegen nyelvű állítással kapcsolatban, 10-12 sorban.

A közvetítés feladatban egy autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk) magyar nyelvre való lefordításából áll. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.

C1 - felsőfok

A felsőfokú vizsga azt méri, hogy képes vagy-e a nyelvet rugalmasan és hatékonyan használni társalgási, tanulmányi és szakmai célokra. Gazdag nyelvi eszköztárral, árnyalt szókinccsel kell rendelkezned és otthonosan kell mozognod különböző nyelvi regiszterekben.

Szóbeli

A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztatóval először általános tárgyú beszélgetést folytatsz, ezt követően önállóan beszélsz az előzetesen kiválasztott, a beszélgetésétől eltérő témájú képről, megfogalmazod azzal kapcsolatos véleményedet, asszociációidat és érzéseidet, és reagálsz a vizsgáztató esetleges kérdéseire. Harmadik feladatként egy szintén előzetesen kihúzott szituációs párbeszédet játszol el a vizsgáztatóval magyar nyelvi utasítások alapján.

A beszédértés vizsgarészen három-három alkalommal hallgatsz meg két autentikus forrásból származó, szerkesztett szöveget, és a hallottak alapján magyarul kell válaszolnod a szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre.

Írásbeli

Az olvasáskészség két feladatból áll. Az első feladatban egy idegen nyelvű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnod. A második feladatban pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned. Az íráskészség szintén két feladatból áll. Az elsőben egy levél, illetve fogalmazás (pl. rövid esszé, blogbejegyzés, stb.) megírásából áll. Két különböző téma, egyben két különböző műfaj közül választhatsz. A kiválasztott témában és műfajban a megadott magyar nyelvű szempontok alapján egy kb. 22-25 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznod. A másodikban feladatrészben a véleményedet kell kifejtened egy idegen nyelvű állítással kapcsolatban, 12-15 sorban. A közvetítés két részből áll. Az elsőben magyarról kell idegen nyelvre fordítanod. Egy konkrét vagy elvont témájú sajtószöveg összefoglalása idegen nyelven, az eredeti szöveg kb. fele terjedelmében, öt magyar vázlatpont segítségével. A szöveg informatív és érvelő jellegű, autentikus újságcikk. A másodikban a feladatod egy autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk lefordítása) magyar nyelvre. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.

Vizsganaptár

Az aktuális vizsganaptárról az onyc.hu oldalon olvashat.

Vizsgadíjak

Az aktuális vizsgadíjakról az onyc.hu oldalon olvashat.

Dokumentumok

További információt a nyelvvizsgával kapcsolatban az onyc.hu oldalon olvashat.

magnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram