• Élelmezésvezető

    OKJ 52 811 01
    E-000289/2014/A194

A(z) Élelmezésvezető szakképesítés leírása
OKJ 52 811 01 / E-000289/2014/A194
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Az élelmezésvezető irányítói, vezetői feladatokat lát el a közétkeztetés területén működő élelmezési üzemegységben. Feladata a közétkeztetési ellátásban részesülő különböző csoportok táplálkozásának megszervezése, a hatályos közétkezetési rendeletnek megfelelően. A mindennapi munkája során a különböző korcsoportok szükségleteit azonosítja. Az elkészített étlap alapján az ételek energiatartalmát meghatározza, tápanyag-összetételét kiszámolja, allergénjeit azonosítja. Az élelmezés irányítása során kialakítja a munkarendet, kiadja a napi munkafeladatokat és folyamatos ellenőrzést végez. Az élelmezési feladatokat irányítja, az élelmiszer-biztonsági előírások alapján szervezi és felügyeli azokat. Gazdálkodási tevékenységet végez, felelősséget vállal a dokumentáció teljes körű elvégzéséért és a dokumentumok tartalmáért. Önállóan elkészíti a közétkeztetésben készülő ételekre vonatkozó anyaghányad-nyilvántartólapot, a tápanyagtartalmat kiszámolja, allergéneket jelöli. Folyamatosan követi és alkalmazza a jogszabályi változásokat. Felelősséggel tartozik a tevékenységi körében használt vagyontárgyak, alapanyagok, eszközök, berendezések megóvásáért és azokkal való anyagi elszámolásért. A leltározás és a raktár-elszámoltatást irányítja és felelősséget vállal a tartalmáért, esetleges probléma esetén igyekszik annak gyors kivizsgálására. Saját hatáskörében és felelősségkörében alkalmazza a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat. Gondoskodik maga és beosztottjai továbbképzéséről.

A szakképesítéssel rendelkező képes: összetételük alapján megállapítani az élelmiszerek és ételek szervezetre gyakorolt hatását; népszerűsíteni az egészséges táplálkozást, a táplálkozási ajánlások alapján; meghatározni a különböző korcsoportok étrendjét a táplálkozási ajánlások, a tápanyagszükséglet, a szakmai szempontok és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével; kiszámolni az ételek energia-, zsír-, telített zsírsav-, fehérje-, szénhidrát-, cukortartalmát, számított sótartalmát, valamint az élelmiszerek jelöléséről szóló jogszabályban meghatározott allergén összetevőket hagyományosan és tápanyag számítási szoftver segítségével; dönteni az élelmiszerek összetétele szerinti felhasználásáról a különböző korcsoportok ellátása során; az ellátottak egészségi és szociális helyzetének ismeretében a megfelelő élelmezés megvalósítására; meghatározni és alkalmazni a korszerű ételkészítési technológiákat; értelmezni a táplálkozásfüggő betegségek jellemzőit, és megelőzésének módját; követni és alkalmazni a dietetikus szakmai utasításait; felismerni és a jellegük szerint a diétára jellemző előírások alapján felhasználni vagy kikerülni az allergéneket tartalmazó élelmiszereket; irányítani a napi élelmezési feladatokat; megszervezni, irányítani és ellenőrizni az élelmezési ellátás tevékenységeit, figyelembe véve a helyi specialitásokat; a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészíteni az anyaghányad-nyilvántartó lapot; meghatározni az élelmezési üzem működésének tárgyi, személyi feltételeit; az élelmezési üzem gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges gépek, berendezések használatára és azok működésének betanítására; az áruforgalom és a termelés irányítására, ellenőrzésére; az élelmezési üzem gazdaságos működtetésére; gazdasági számítások elvégzésére, (költségvetés, költségelszámolás, anyagkiszabás, térítési díjak, stb.); nyersanyag nyilvántartás vezetésére és ellenőrzésére; előírásoknak megfelelő dokumentáció hagyományos és elektronikus elvégzésére; kialakítani a tevékenységi körében végzett vagyontárgyak, alapanyagok, eszközök, berendezések megóvására irányuló tevékenységet, azokkal való anyagi elszámolást; irányítani a leltározást, probléma esetén annak hatékony és gyors kivizsgálására; a vonatkozó munka- és tűzvédelmi és higiénés szabályok betartására és betartatására; alkalmazni a dolgozók foglalkoztatására vonatkozó jogszabályokat; értelmezni a szervezeti egységre és működésre vonatkozó előírásokat; együttműködni munkatársaival, a dietetikussal és a diétás szakáccsal; értelmezni és alkalmazni az élelmiszer-biztonsági előírásokat; felkészülni a szakhatóságok ellenőrzésére, és segíteni azok munkáját; a vezetői kompetenciák érvényesítésére; a kötelező továbbképzéseken elsajátított ismereteket alkalmazni

Betölthető munkakörök

Élelmezésvezető

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
60% / 40%
Szakmai követelménymodulok

11562-16 - Táplálkozástudomány ismeretek
11629-16 - Élelmezéstervezés
11627-16 - Élelmezési menedzsment
11563-16 - Minőségbiztosítás a közétkeztetésben
11565-16 - Irányított közétkeztetés gyakorlat
11498-12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 - Foglalkoztatás II.

Komplex szakmai vizsga
Az A vizsgafeladat megnevezése
Közétkeztetési étlaptervezés
Az A vizsgafeladat ismertetése
Adott korcsoport számára tervezzen 10 napos mintaétlapot megadott hónapra, 5 étkezéssel. Szoftver segítségével dolgozza ki 3 egymást követő nap100 személyes anyagkiszabását, és számítsa ki az egy főre jutó energia és tápanyagértékeket (fehérje, zsír, szénhidrát), nátrium és koleszterin mennyiséget. Korrigálja a rendeletben előírt korcsoporti igényekhez +/- 5% különbséggel. Nevezze meg az adott étkezés allergén komponenseit!
Az A vizsga időtartama 240 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Közétkeztetési ügyvitel
A B vizsgafeladat ismertetése
Két részből álló ügyviteli feladat végzése: Adott közétkeztetési intézmény élelmezési normájának, létszám adatainak és étlapjának ismeretében végezze el a következő számításokat:
napi felhasználható nyersanyagköltség meghatározása; anyagkiszabás elkészítése; napi felhasznált nyersanyagköltség; értékelés. Az adatok ismeretében végezze el a szükséges korrekciót.
Minimum 5 féle gazdasági számítás, (pl. tisztítási veszteségszámítás, technológiai veszteségszámítás, raktár elszámoltatás, raktárnyilvántartás számításai, stb.)
A vizsga időtartama perc, értékelési súlyaránya %.
A vizsgafeladat megnevezése
Táplálkozástudomány – Élelmezés – Minőségbiztos
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza: Táplálkozás-élettan és epidemiológia, Életkorok táplálkozási igényei, Alapdiéták általános ismeretei, Élelmiszer áruismeret, Közétkeztetési konyhatechnológia, Diétás-ételkészítési konyhatechnológia, Közétkeztetési étlaptervezés, Műszaki ismeretek, Közétkeztetési üzemszervezés-vezetés elmélet, Gazdálkodási ismeretek, közétkeztetési ügyvitel, Élelmezési és táplálkozási szoftverek, Közétkeztetési jogi ismeretek, Élelmiszerlánc-biztonság, Élelmezés minőségirányítása.
A vizsga időtartama 45 perc, értékelési súlyaránya 50%.
Költségek

Képzés teljes költsége * /Gyöngyös/

250 000 Ft

Tanfolyam díja

220 000 Ft

Komplex szakmai vizsga díja

30 000 Ft

Képzés teljes költsége* /Eger/

275 000 Ft /tanfolyam 245 000 ft, komplex szakmai vizsga 30 000 ft/

Képzés teljes költsége* /Budapest/

195 000 Ft /tanfolyam 165 000 ft, komplex szakmai vizsga 30 000 ft/

Képzés teljes költsége* /Cegléd/

220 000 Ft /tanfolyam 190 000 ft, komplex szakmai vizsga 30 000 ft/

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás