Társasházkezelő szakképesítés leírása

Munkaterület, munkakör leírása

A társasházkezelő az adott társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan. A tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat. Ennek keretében a társasház üzemeltetésével, fenntartásával és felújításával kapcsolatban adminisztrációs, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el. Javaslatokat dolgozik ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben, e körben elszámolást, költségvetést, döntés-előkészítő javaslatokat, pályázatokat készít, szerződéseket köt, jogi eljárásokban vesz részt.

A társasházkezelő:

hasznosítási tervet dolgozik ki a társasház számára, gazdasági elemzést készít / igénybe veszi a jogi, gazdasági, műszaki szakembereket - társasházat érintő - ügyek intézéséhez, megfelelő ismerettel rendelkezik a szakemberek kiválasztásához / javaslatokat készít a társasház legfőbb döntéshozó szerve számára / beszámolót, éves költségvetést készít, gazdasági elemzést végez a társasház harmadik személyek felé történő teljesítési lehetőségeiről / megtakarítási javaslatot készít / közgyűlést készít elő, a közgyűlés határozatait végrehajtja, közös költséget beszedi / a társasház műszaki állapotáról felmérést készít és javaslatot tesz a rövid, közép és hosszú távú felújításokra / munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket és vállalkozási szerződéseket köt / pályázatokat készít / előkészíti és lebonyolítja az ingatlan felújítását a közgyűlés döntése szerint / megszervezi a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását / kapcsolatot tart a külső és belső partnerekkel / a társasház és a tulajdonosok törvényben előírt dokumentumait és adatait kezeli, társasház vagyonát kezeli, a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerinti könyvelési feladatokat ellátja / a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellát / a társasházi ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellát.

Képzés megkezdésének feltétele

Iskolai előképzettség

érettségi végzettség

Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

Tervezett időtartam

240 óra

Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat.

Képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

Társasházkezelő írásbeli vizsga

Az írásbeli feladatsor teszt, esszé és számításos típusú feladatokból áll.

Projektfeladat

Társasházkezelő kezelési terv

A vizsgázó bemutatja az általa előzetesen benyújtott társasház kezelési terv tárgyát képező ingatlant, annak kezelését a hasznosítási javaslattal együtt, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében választ ad az általa készített társasház kezelési tervvel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.

Költségek

Tanfolyam díja *

280.000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza. A vizsga díj nem része a tanfolyam díjának!

Vizsga díja **

50.000 Ft

** A vizsgadíj tájékoztató jellegű adat, az akkreditált vizsgaközpont számára fizetendő.

További információ a képzésről

Társasházkezelő

Amennyiben felkeltette érdeklődésed a fenti leírás és konkrét információkat szeretnél megtudni a képzésről – várható indulás, képzés időtartama –, abban az esetben kérjük, töltsd ki és küldd el az alábbi űrlapot. Az űrlap elküldése nem kötelez jelentkezésre és nem jár semmilyen egyéb kötelezettséggel, csupán segíti a kapcsolatfelvételt és a tájékoztatást.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram