• Irodai titkár

    OKJ 54 346 03
    E-000289/2014/A008

A(z) Irodai titkár szakképesítés leírása
OKJ 54 346 03 / E-000289/2014/A008
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. A szakképesítéssel rendelkező képes: számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával); külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani; gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni; táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni; iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben); számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat; ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat; ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat; ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni; feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni; megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven; ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven; projektfeladatokban részt venni; nyilvántartásokat vezetni; leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven; jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni; gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

Betölthető munkakörök

Iskolatitkár / Óvodatitkár / Szerkesztőségi titkár / Színházi titkár / Adminisztrációs ügyintéző / Bírósági adminisztrátor / Szállodai adminisztrátor / Tanszéki adminisztrátor / Ügyészségi adminisztrátor / Gépíróasszisztens / Számítógépes szövegszerkesztő / Munkaügyi ügyintéző / Személyzeti adminisztrátor / Emberierőforrás-ügyintéző / Humánerőforrás-ügyintéző / Humánpolitikai ügyintéző / Iktatásirányító / Irodai ügyvitel-irányító / Irodakoordinátor / Titkárságvezető / Irodavezető / Személyi titkár / Projektmenedzser-asszisztens

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
40% / 60%
Szakmai követelménymodulok

10066-16 - Gazdálkodási alapfeladatok
12082-16 - Gépírás és irodai alkalmazások
12083-16 - Gyorsírás
12084-16 - Üzleti kommunikáció és protokoll
10072-16 - Rendezvény- és programszervezés
12085-16 - Titkári ügyintézés gyakorlata
11554-16 - Irodai szakmai idegen nyelv
11498-12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 - Foglalkoztatás II.

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának elkészítése
A vizsgafeladat ismertetése
A vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentációját (forgatókönyv vagy szakmai programterv) készíti el kapott utasítások alapján. A rendezvény lebonyolításához információt keres az interneten; megadott adatok birtokában költségkalkulációt készít; a program ismeretében tájékoztató körlevelet, meghívót vagy hirdetést fogalmaz, amelynek egy része gyorsírásos diktátum alapján készül. A dokumentumokat a figyelemfelkeltés vizuális hatáselemeit felhasználva megszerkeszti, továbbá – a vizuális céges arculati elemeket alkalmazva –négy-öt diából álló prezentációt készít a rendezvényről.
A vizsga időtartama 210 perc, értékelési súlyaránya 30%.
A vizsgafeladat megnevezése
Titkári szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül:
A) tétel: a 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok, a 12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll, 12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata.
B) tétel: a 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű modulok témaköreit tartalmazza.
A vizsga időtartama 45 perc, értékelési súlyaránya 30%.
Az A vizsgafeladat megnevezése
Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése
Az A vizsgafeladat ismertetése
A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízujjas vakírás technikájával, 170 leütés/perc sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrásanyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumentumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy egyéb dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önállóan fogalmazza meg, vagy jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alapján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimutatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, amelyet fel kell használnia a dokumentumhoz.
Az A vizsga időtartama 150 perc, értékelési súlyaránya 20%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Titkári kommunikációs és ügyintézői feladatok
A B vizsgafeladat ismertetése
A feladatlapon feleletválasztós, kifejtős, összehasonlítást, párosítást, igaz-hamis állítást megjelölő kérdésekre kell válaszolni az üzleti kommunikációs, protokoll, rendezvény- és programszervezés, valamint az ügyintézői tevékenységekkel kapcsolatosan.
A B vizsga időtartama 60 perc, értékelési súlyaránya 20%.
Költségek
Képzés teljes költsége* /Hatvan/
265 000 Ft
Tanfolyam díja
235 000 Ft
Komplex szakmai vizsga díja
30 000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás