A(z) Szociális, gyermek– és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképesítés-ráépülés leírása
OKJ 55 762 06 / E-000289/2014/A001
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző képes szociális munkás, szociális– vagy gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló felsőfokú végzettségű szakember irányításával szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben, szociális és gyermekvédelmi, gyámügyi hatósági jogkört gyakorló hatóságoknál a döntést hozók előkészítő munkájában részt venni, valamint hatáskör gyakorlóként önálló döntéseket hozni. A szociális probléma megoldásban irányítással, kompetenciájának megfelelő területeken önállóan dolgozik. Az Alaptörvényben és nemzetközi megállapodásokban rögzített emberi, polgári, gyermeki és ellátotti jogokat tiszteletben tartani, és érvényre juttatni. A szociális és gyermekvédelmi valamint családjogi jogszabályokat, a közigazgatási hatósági eljárás szabályait alkalmazni. A szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző képes önállóan elvégzi az intézményi, hatósági ügyviteli, ügyirat–kezelési és nyilvántartási feladatokat, ügyfélszolgálati feladatokat. Képes szakmai információk gyűjtésére, információforrások kezelésére jogszabálykereső programok alkalmazására. Hatósági, intézményi adminisztrációs rendszereket kezel. Ügyfélforgalmi adatokat elemez, statisztikai beszámolókat készít. Közreműködik jelentések, testületi előterjesztések, valamint szociális szolgáltatás–tervezési koncepciók, rendelet–tervezetek előkészítésében. Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel és a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti szolgálatokkal, bentlakásos szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival.

A szakképesítés–ráépüléssel rendelkező képes: megfelelő empátiával, konfliktuskezelő képességgel fogadni, tájékoztatni az ügyfeleket; segítséget nyújtani a szolgáltatások igénybevételében; a szakmai etikai szabályok szerint dolgozni.

Betölthető munkakörök

Foglalkozás–szervező / Mentálhigiénés asszisztens / Rehabilitációs nevelő, segítő / Szociális asszisztens / Szociális– és gyermekvédelmi ügyintéző

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Szakmai előképzettség
OKJ 54 762 02 Szociális asszisztens vagy OKJ 54 762 01 Rehabilitációs nevelő, segítő
Elmélet / gyakorlat aránya
50% / 50%
Szakmai követelménymodulok

10564–12 - Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat–kezelési feladatok
10565–12 - Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
10566–12 - Döntés–előkészítés és szolgáltatások szervezése

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Szociális és gyermekvédelmi ügyviteli és ügyirat–kezelési feladatok, és szociális és gyermekvédelmi ügyintézés
A vizsgafeladat ismertetése
Megadott tényállás alapján kérelem–nyomtatvány és határozat elkészítése számítógépen, megadott formai követelmények figyelembe vételével.
A vizsga időtartama 210 perc, értékelési súlyaránya 60%.
A vizsgafeladat megnevezése
Döntéselőkészítés és szolgáltatások szervezése
A vizsgafeladat ismertetése
A központilag összeállított írásbeli kérdései a döntés–előkészítéssel kapcsolatos követelményeket tartalmazzák.
A vizsga időtartama 60 perc, értékelési súlyaránya 20%.
A vizsgafeladat megnevezése
Szociális és gyermekvédelmi ügyintézés feladatai
A vizsgafeladat ismertetése
A központilag összeállított szóbeli tételek alapján bemutatni a gyakorlaton végzett feladatokat.
A vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 20%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás