• Gyermek- és
    ifjúsági felügyelő

    OKJ 31 761 01
    E-000289/2014/A018

A(z) Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés leírása
OKJ 31 761 01 / E-000289/2014/A018
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez. Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására, különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, adekvát kommunikációra, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére, a gyermek motiválására, segítőkész kapcsolatteremtésre, konfliktusmegoldásra, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, gyermekjátékok és sportszerek használatára, informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, és különböző rendezvények, programok lebonyolítására.

Betölthető munkakörök

Gyermekfelügyelő, dajka / Gyermekgondozó, – nevelő / Gyermekgondozó / Gyermekvédelmi asszisztens

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
60% / 40%
Szakmai követelménymodulok

12046–16 - Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
10523–16 - Gyermekfelügyelői feladatok
10524–16 - Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A vizsgafeladat ismertetése
A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsga időtartama 60 perc, értékelési súlyaránya 30%.
A vizsgafeladat megnevezése
Központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése
A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
A vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A vizsgafeladat megnevezése
Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése
A vizsgafeladat ismertetése
A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
A vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 25%.
Költségek
Képzés teljes költsége* /Hatvan/
190 000 Ft
Tanfolyam díja
160 000 Ft
Komplex szakmai vizsga díja
30 000 Ft
Képzés teljes költsége* /Eger/
165 000 Ft /tanfolyam 135 000 Ft, komplex szakmai vizsga 30 000 Ft/
Képzés teljes költsége* /Budapest/
190 000 Ft /tanfolyam 160 000 Ft, komplex szakmai vizsga 30 000 Ft/

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás