Online tanfolyamindító – szeptember 24., 11:00

Biztonságszervező

Tanfolyamindító megbeszélésünkön online is részt vehet. Amennyiben Ön ezt a lehetőséget választja, kérjük, töltse ki a regisztrációhoz szükséges adatlapot. Az űrlap elküldését követően a megadott e-mail címre érkezni fog egy regisztrációt megerősítő üzenet, amelyen keresztül véglegesíteni tudja regisztrációját.

Biztonságszervező

Munkaterület, munkakör leírása

A biztonságszervező fő feladata a vagyonvédelmi törvényben meghatározottaknak megfelelően a megbízó, illetve a munkáltató vagyonának védelme, valamint személyek, munkavállalók védelmével kapcsolatos feladatok ellátása. Azon túl, hogy önállóan ellátja a végzettségének megfelelő – vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, tűz- és munkavédelmi – feladatait, e területeken tervező, szervező, meghatározott mértékben irányítói és ellenőrzői tevékenységet végez. Gazdálkodó szervezet, vagyonvédelmi vállalkozás alkalmazottjaként vagy megbízottjaként közreműködik a döntések előkészítésében, a létesítmény vagy a személyi biztonság feltételeinek kialakításában. Elkészíti a feladatához kapcsolódó dokumentációkat, terveket, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására. Végrehajtja és végrehajttatja az élet- és vagyonmentéssel kapcsolatos intézkedéseket. Rendkívüli események esetén a helyzetnek megfelelően intézkedik. Feladatait a jog és szakmai szabályok betartásával a munkáltató és a megbízó gazdasági érdekeinek figyelembevételével látja el.

Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség

középfokú végzettség (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdése szerint).

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

nem szükséges

Szakmai előképzettség:
Minden olyan végzettség/szakképesítés, amelynek birtokában személy- és vagyonőr igazolvány kiváltható (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 22/2006.(IV.25.) BM rendelet 10/A. § (1), (4), (5), (6) bekezdések szerint).

Tervezett időtartam

171 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Egyéb feltételek:
- Személy- és vagyonvédelmi, valamint rendezvényszervezői tevékenységet folytató vállalkozás a biztonságszervezői szakterülethez kapcsolódó tevékenységének megfigyelése a képzés ideje alatt. A képzési időben oktatói felügyelet mellett egy vagy több magánbiztonsági vállalkozás tevékenysége közbeni (lehetőség szerint ügyeleti diszpécserközpont és rendezvény szervezés/biztosítás) szervezetszerű látogatása azok feladatvégrehajtással összefüggő tapasztalatainak megismerése, majd a szerzett ismertek feldolgozása. Időtartama minimum 2×6 óra.
- A képző intézmény által kiállított igazolás a képzés időtartama alatt teljesített 2x6 órás szakmai gyakorlatról.
- Maximum 3 oldalas részleges őrzés-biztonsági egyszerűsített terv (javaslat) elkészítése a megbízó/munkáltató képviselője vagy a vagyonvédelmi cég képviselője/vezetője részére egy fiktív biztonsági helyzet megoldására, amely lehet új feladat, feladatbővülés/feladatcsökkenés feladatrendszerbeli módosulás vagy új biztonsági „terület” kialakítása felvétele a feladatrendszerbe. A tervnek/javaslatnak projektfeladat keretében történő prezentálása. A terv/javaslat tartalmazhat rajzot fényképet.
- A tervet/javaslatot legalább 20 nappal az írásbeli vizsga előtt le kell adni a képzőintézmény oktatójának, aki ellenőrzi a megfelelőséget, ezt követően kerül megküldésre a vizsgaközpontnak, legalább 15 nappal az írásbeli vizsga előtt. A terv/javaslat előzetes ellenőrzéséről vizsgaközpont gondoskodik.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervezői alapismeretek.
Az írásbeli feladatlap a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre vonatkozóan tartalmaz feladatokat:
- jogi és szakmai ismeretek,
- pszichológiai, kommunikációs ismeretek,
- általános tűz- és munkavédelmi ismeretek,
- dokumentációs ismeretek,
- alapszintű vezetéselméleti ismeretek.

Projektfeladat (Gyakorlat)

A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervezői ismeretek.
A vizsgatevékenység két részből áll:
- A képzés során készített őrzés-biztonsági terv (javaslat) bemutatása, megvédése és a vizsgabizottság azzal összefüggő kérdéseinek szóbeli megválaszolása. A kérdéseket a mérő a vizsga megkezdése előtt köteles megfogalmazni.
- Szituációs gyakorlati feladat megoldása, (a feladathoz tartozó elméleti kérdések szóbeli megválaszolása, szükség esetén annak dokumentálása).

Költségek

Tanfolyam díja *

180.000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza. A vizsga díj nem része a tanfolyam díjának!

Vizsga díja **

50.000 – 70.000 Ft

** A vizsgadíj tájékoztató jellegű adat, az akkreditált vizsgaközpont számára fizetendő.

További információ a képzésről

Biztonságszervező

Amennyiben felkeltette érdeklődésed a fenti leírás és konkrét információkat szeretnél megtudni a képzésről – várható indulás, képzés időtartama –, abban az esetben kérjük, töltsd ki és küldd el az alábbi űrlapot. Az űrlap elküldése nem kötelez jelentkezésre és nem jár semmilyen egyéb kötelezettséggel, csupán segíti a kapcsolatfelvételt és a tájékoztatást.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram