Sportedző (Vitorlázás sportág)

Munkaterület, munkakör leírása

A vitorlázás sportedző olyan szakember, akik a versenyzésbe való bekapcsolódásra nevelik tanítványaikat, és tisztában vannak a sportági képességek fejlesztésének lehetőségével, a rájuk bízott versenyzők teljesítmény fejlesztésének módszertanával. Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyezteté- sét. Megtanítja a sportág technikáit, taktikai és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzé- seken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzés- módszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végre- hajtását. Edzőversenyeket és versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és ko- ordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szerve- ző egység/intézmény munkájában. Részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálko- zásának, sportolási programjának összeállítását.

Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség

érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - Az országos sportági szakszövetség részéről - a honlapján közzétett - szakmai szem- pontok szerinti versenyzői múlt igazolása, valamint szakmai ajánlás szükséges. Kereseti célú hajóvezetői képesítés, hiánya esetén megszerzésének vállalása a képzés befejezéséig.

Tervezett időtartam

320 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Írásbeli vizsgatevékenység

Projektfeladat (Gyakorlat)

A vizsgafeladat megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok megoldása

Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat)

A vizsgafeladat megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása, edzés levezetése (előzetes tételsor alapján)

Költségek

Tanfolyam díja *

260.000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza. A vizsga díj nem része a tanfolyam díjának!

Vizsga díja **

60.000 Ft

** A vizsgadíj tájékoztató jellegű adat, az akkreditált vizsgaközpont számára fizetendő.

További információ a képzésről

Sportedző

Amennyiben felkeltette érdeklődésed a fenti leírás és konkrét információkat szeretnél megtudni a képzésről – várható indulás, képzés időtartama –, abban az esetben kérjük, töltsd ki és küldd el az alábbi űrlapot. Az űrlap elküldése nem kötelez jelentkezésre és nem jár semmilyen egyéb kötelezettséggel, csupán segíti a kapcsolatfelvételt és a tájékoztatást.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram