Sportedző (Golf sportág)

Munkaterület, munkakör leírása

A golf sportedző szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csoportok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Ismeri a sport szervezeti- és kapcsolatrendszerét, az emberi erőforrások alkalmazásához szükséges anatómiai, élettani, pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket megfelelő módon tudja megjele- níteni és működtetni munkája során. Tanítványaival elsajátítatja a golf sportág alapvető tech- nikai elemeit, versenyszabályait, képességfejlesztését és a legfontosabb etikai normáit. Tevé- kenysége során folyamatosan elemzi és értékeli a golfozóknak a gyakorló (range) pályán a mozgás (swing, pich, chip, putt) technikai végrehajtásának fejlődését és a versenyeken nyúj- tott teljesítményét. A korszerű edzéselméleti elvek és módszerek figyelembevételével fejleszti a golf teljesítőképességét és teljesítő-készségét. Rendszeresen felméri sportolói motoros képességeit, technikai tudását, valamint csoportos és egyénre szabott edzéstervet készít, segíti és irányítja azok végrehajtását. Pályaoktatásokat és gyakorló versenyeket, illetve csoportos ok- tatásokat szervez, a SNAG gyerekoktatástól egészen a szenior korosztályig bezárólag. Bizto- sítja és koordinálja a golfozók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus, pszichoterapeuta stb.). Feladatokat vállal a golf klubok sportágfej- lesztő, népszerűsítő munkájában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvő, sportol- ni vágyók edzés programjának, táplálkozásának összeállítását. Sportolóit a fair play szabálya- inak megfelelően neveli és elkötelezett a doppingellenes felkészítés mellett.

Megszerezhető dokumentum típusa

Képesítő bizonyítvány

A képzés megkezdésének feltételei

Iskolai előképzettség

érettségi végzettség

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

szükséges

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a.) legalább két éves golf klub tagság igazolt bizonyítása, (pecsétes, a golf klub Head Pro-jának aláírásával ellátott tanúsítvány), b.) sportági jártasság igazolására egy versenyeredményeket tartalmazó eredménylista összeállítása és a hitelességének az országos szakszövetség (MGSZ) által történő igazo- lása, 14 Hcp minősítés.

Tervezett időtartam

320 óra /Az előzetes tudásszint felmérése biztosított, az óraszám ennek függvényében változhat./

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Vizsga részei

Írásbeli vizsga

A vizsgafeladat megnevezése: Írásbeli vizsgatevékenység

Projektfeladat (Gyakorlat)

A vizsgafeladat megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok megoldása

Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat)

A vizsgafeladat megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása levezetése (előzetes tételsor alapján, pl. a homokütés oktatása, putt oktatása)

Költségek

Tanfolyam díja *

260.000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza. A vizsga díj nem része a tanfolyam díjának!

Vizsga díja **

60.000 Ft

** A vizsgadíj tájékoztató jellegű adat, az akkreditált vizsgaközpont számára fizetendő.

További információ a képzésről

Sportedző

Amennyiben felkeltette érdeklődésed a fenti leírás és konkrét információkat szeretnél megtudni a képzésről – várható indulás, képzés időtartama –, abban az esetben kérjük, töltsd ki és küldd el az alábbi űrlapot. Az űrlap elküldése nem kötelez jelentkezésre és nem jár semmilyen egyéb kötelezettséggel, csupán segíti a kapcsolatfelvételt és a tájékoztatást.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram