A(z) Sportszervező, –menedzser szakképesítés leírása
OKJ 52 813 01 / E-000289/2014/A236
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Sportszervezeteket hoz létre és irányítja azok működését. Sportvállalkozásokat, sportegyesületeket, szakosztályokat, csapatokat és sportolókat menedzsel. Sporttanfolyamokat, edzőtáborokat, sportversenyeket és egyéb sportrendezvényeket szervez. Részt vesz az állami és önkormányzati sportpolitikai célok és feladatok megvalósításában. Projekteket dolgoz ki a sporttevékenység fejlesztésére, pályázatokat készít. Sportlétesítmények menedzsmentjében közreműködik, bővíti, fejleszti a sportszolgáltatásokat, hatékonyan üzemelteti és fejleszti a létesítményt.

A szakképesítéssel rendelkező képes: felismerni és értelmezni a sporttevékenységet befolyásoló politikai, gazdasági és társadalmi folyamatokat, a sport nemzetközi és hazai tendenciáit; átlátni a versenysport, rekreációs– fogyatékos és diáksport szervezeteit, jellemző folyamatait, az utánpótlás–nevelés hazai programjait; sportszervezeteket alapítani és működtetni, rövid–, közép– és hosszú távú stratégiai terveket készíteni; személyi, tárgyi és anyagi erőforrásokat teremteni a sportszakmai munka elvégzéséhez; sportrendezvények szervezésében közreműködni; sportlétesítményeket hatékonyan üzemeltetni és sportszolgáltatásait az igényeknek megfelelően fejleszteni; sporttal kapcsolatos projekteket és pályázatokat kidolgozni; sportolókkal és a sportélet más szereplőivel hatékonyan és meggyőzően kommunikálni.

Betölthető munkakörök

Aerobicterem vezetője / Fitness klub vezetője / Fitnessterem vezetője / Horgászegyesületi vezető / Kondicionálóterem vezetője / Mozgásstúdió–vezető / Sportegyesület vezetője / Sportklub vezetője / Sportlétesítmény vezetője / Sportosztály vezetője / Sport–szakosztályvezető, elnök / Szabadidőközpont igazgatója / Testépítő és szolgáltató tevékenységet végző egység/szervezet vezetője / Uszodavezető / Sportszervező, –menedzser / Sport–rendezvényszervező / Szabadidőszervező

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Elmélet / gyakorlat aránya
50% / 50%
Szakmai követelménymodulok

10328–12 - Vállalkozástan
10329–12 - Rendezvényszervezés
10330–12 - Szakmai interakciók
10331–12 - Sportlétesítmény–menedzsment
10332–12 - A sport alrendszerei és társadalmi környezete
10333–12 - Sportszervezetek működése és menedzsmentje

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Prezentáció készítése
A vizsgafeladat ismertetése
Adott, aktuális sportszakmai témában (Például iskolai testnevelés, a szabadidős sportolás fontossága) prezentáció elkészítése és beküldése. A prezentációt – a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal – le kell adni a képző intézménynek, amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A vizsgabizottság az előzetes szakmai bírálat alapján értékeli a vizsgázó feladatmegoldásának eredményességét.
A vizsga időtartama 0 perc, értékelési súlyaránya 30%.
A vizsgafeladat megnevezése
A sport társadalmi környezete, sportszervezetek, sportlétesítmények, sportrendezvények és sportvállalkozások menedzselése
A vizsgafeladat ismertetése
Piackutatás, üzleti terv, vállalkozási formák, alapítás–megszüntetés, finanszírozás, pénzkezelés. Pályázatírás, humánerőforrás–gazdálkodás, szerződések, jogvédelmi szabályok. Sportesemények szervezésének módszertanai, személyiségtipológiák, társas interakciók, kommunikáció, konfliktuskezelés, viselkedéskultúra. Sportlétesítmények menedzselése, sportpolitika, sportjog, sportvállalkozások, sportágak rendszere, fitness–wellness ismeretek, sport és a média, sport és a gazdaság kapcsolata, vezetői munka összetevői, nonprofit szervezetek, szponzoráció, marketing, sportolók menedzselése.
A vizsga időtartama 45 perc, értékelési súlyaránya 70%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását! <br /> <a href="/jogi-kozlemeny" target="_blank" title="Jogi közlemény">Jogi közlemény</a>

Bezárás