• Pedagógiai- és
    családsegítő
    munkatárs

    OKJ 54 140 02
    E-000289/2014/A002

A(z) Pedagógiai– és családsegítő munkatárs szakképesítés leírása
OKJ 54 140 02 / E-000289/2014/A002
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes: olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni; köznyelvi és szakmai szöveget írni; információk gyűjtésére; a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára; adekvát kommunikációra; konfliktusmegoldásra; általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni; a szociális problémák felismerésére; a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére; módszeres munkavégzésre; tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére; differenciált bánásmód alkalmazására; a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére; rendezvények, programok szervezésére; ügyeleti feladatok ellátására; pontos, következetes munkára.

Betölthető munkakörök

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Elmélet / gyakorlat aránya
60% / 40%
Szakmai követelménymodulok

11464–16 - Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11676–16 - Családpedagógiai alapismeretek
11687–16 - Program és szabadidő szervezés
11678–16 - Kommunikáció és viselkedéskultúra
11688–16 - Gondozás és egészségnevelés
11498–12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 - Foglalkoztatás II.
11500–12 - Munkahelyi egészség és biztonság

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése.
A vizsgafeladat ismertetése
A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak.
A vizsga időtartama 30 perc, értékelési súlyaránya 30 %.
A vizsgafeladat megnevezése
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése
A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
A vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 30%.
A vizsgafeladat megnevezése
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
A vizsga időtartama 30 perc, értékelési súlyaránya 40%.
Költségek

Képzés teljes költsége * /Hatvan és Eger/

220 000 Ft

Tanfolyam díja

190 000 Ft

Komplex szakmai vizsga díja

30 000 Ft

Képzés teljes költsége* /Cegléd/

200 000 Ft /tanfolyam 170 000 ft, komplex szakmai vizsga 30 000 ft/

Képzés teljes költsége* /Nógrád/

245 000 Ft /tanfolyam 215 000 Ft, komplex szakmai vizsga 30 000 Ft/

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

További információ a képzésről

Pedagógiai és családsegítő munkatárs

Amennyiben felkeltette érdeklődésed a fenti leírás és konkrét információkat szeretnél megtudni a képzésről – várható indulás, képzés időtartama –, abban az esetben kérjük, töltsd ki és küldd el az alábbi űrlapot. Az űrlap elküldése nem kötelez jelentkezésre és nem jár semmilyen egyéb kötelezettséggel, csupán segíti a kapcsolatfelvételt és a tájékoztatást.


Postán szeretném megkapni a tájékoztatót (amennyiben ezt a lehetőséget választotottad, kérjük, add meg értesítési címedet)

Elolvastam és megismertem a honlapon található Adatkezelési tájékoztatót
  
Feliratkozom a hírlevélre

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását! <br /> <a href="/jogi-kozlemeny" target="_blank" title="Jogi közlemény">Jogi közlemény</a>

Bezárás