• Pedagógiai- és
    családsegítő
    munkatárs

    OKJ 54 140 02
    E-000289/2014/A002

A(z) Pedagógiai– és családsegítő munkatárs szakképesítés leírása
OKJ 54 140 02 / E-000289/2014/A002
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A szakképesítéssel rendelkező képes: olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni; köznyelvi és szakmai szöveget írni; információk gyűjtésére; a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára; adekvát kommunikációra; konfliktusmegoldásra; általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni; a szociális problémák felismerésére; a szakmai, etikai szabályok betartására, betartatása a szakmai értékek képviseletére; módszeres munkavégzésre; tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére; differenciált bánásmód alkalmazására; a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére; rendezvények, programok szervezésére; ügyeleti feladatok ellátására; pontos, következetes munkára.

Betölthető munkakörök

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Elmélet / gyakorlat aránya
60% / 40%
Szakmai követelménymodulok

11464–16 - Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11676–16 - Családpedagógiai alapismeretek
11687–16 - Program és szabadidő szervezés
11678–16 - Kommunikáció és viselkedéskultúra
11688–16 - Gondozás és egészségnevelés
11498–12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499–12 - Foglalkoztatás II.
11500–12 - Munkahelyi egészség és biztonság

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése.
A vizsgafeladat ismertetése
A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A gyakorlati vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános iskolai tanuló neveléséhez, oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak.
A vizsga időtartama 30 perc, értékelési súlyaránya 30 %.
A vizsgafeladat megnevezése
Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése
A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
A vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 30%.
A vizsgafeladat megnevezése
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.
A vizsga időtartama 30 perc, értékelési súlyaránya 40%.
Költségek

Képzés teljes költsége * /Hatvan és Eger/

220 000 Ft

Tanfolyam díja

190 000 Ft

Komplex szakmai vizsga díja

30 000 Ft

Képzés teljes költsége* /Cegléd/

200 000 Ft /tanfolyam 170 000 ft, komplex szakmai vizsga 30 000 ft/

Képzés teljes költsége* /Nógrád/

245 000 Ft /tanfolyam 215 000 Ft, komplex szakmai vizsga 30 000 Ft/

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás