A(z) Méhész szakképesítés leírása
OKJ 32 621 02 / E-000289/2014/A243
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.

A szakképesítéssel rendelkező képes: saját méhészetet létesíteni; méhcsaládokat vándoroltatni; méhcsaládokat kezelni, takarmányozni; méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni; méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni; méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani; méhbetegségek és kártevők ellen védekezni; méhészeti eszközöket karbantartani, javítani; méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni; a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni; a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani; az állategészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni.

Betölthető munkakörök

Méhészeti munkás

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a(z) mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
40% / 60%
Szakmai követelménymodulok

11040-12 - A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
10960-16 - Vállalkozási, kereskedelmi alapok
11084-12 - Méhbiológia, méhegészségügy
11041-12 - A méhészet technológiája
11042-12 - Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés
11043-12 - A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és méhtenyésztés feladatok elvégzése
A vizsgafeladat ismertetése
Elvégzi az aktuális méhészeti beavatkozásokat (lépekkel bővíti, szűkíti a fészket, műlépet építtet, eteti a méheket, elvégzi a szükséges méhegészségügyi vizsgálatokat, gyógykezeléseket); elszedi a mézet a méhcsaládoktól, rendezi a méhcsalád fészkét, lefedelezi és kipörgeti a mézes lépeket, kezeli a mézes fedelezést (sonkolyt), letisztítja, tárolja, csomagolja a kipörgetett mézet; gyúrt, főzött cukorlepényt készít; tárolja a lépeket, osztályozza, selejtezi, kiolvasztja a viaszt; elvégzi a kaptárak felújítását, összeállítja és beműlépezi a kereteket; előkészíti a vándorlást és letelepedést, elvégzi a kapcsolódó szükséges munkálatokat; egyéb méhészeti termékeket (virágpor, propolisz, méhpempő) termel és tárol; a méhcsaládokat szaporítja, gondozza, értékesíti; kiválasztja és berendezi a tenyész- és dajkacsaládokat; méhanyákat állít elő (anyabölcsőt márt, felragaszt, beálcáz); kelteti és felhasználja (anyásít, elad, tartalékol) az anyabölcsőket, pároztatja és megfesti a méhanyákat.
A vizsga időtartama 180 perc, értékelési súlyaránya 40%.
A vizsgafeladat megnevezése
Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája
A vizsgafeladat ismertetése
Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket tartalmaz, mely három kérdéscsoportból áll:
I. Témakör: Méhbiológia (30-35%)
II. Témakör: Méhegészségügy (30-35%)
III. Témakör: A méhészet technológiája (30-35%)
Az írásbeli vizsga kérdései között szakmai számítási feladat is szerepelhet.
A vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 30%.
A vizsgafeladat megnevezése
A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése
A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek; méhbiológia, méhegészségügy; a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes megporzás, méhlegelő javítás; vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek.
A vizsga időtartama 45 perc, értékelési súlyaránya 30%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás