A(z) Gazda szakképesítés leírása
OKJ 34 621 01 / E-000289/2014/A101
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A szakképesítéssel rendelkező képes: talaj-előkészítést, vetést végezni; a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni; növényápolást végezni; élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni; takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni; gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni; tartástechnológiai feladatokat végrehajtani; állatot takarmányozni; állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani; állatot szaporítani; gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni; környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni; kereskedelmi tevékenységet végezni; vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni; önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni; alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni.

Betölthető munkakörök

Állat- és növénytermesztő / Önálló gazda / Őstermelő

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a(z) Mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
40% / 60%
Szakmai követelménymodulok

11497-12 - Foglalkoztatás I.
11499-12 - Foglalkoztatás II.
10997-16 - Állattartás
10998-16 - Növénytermesztés
10999-16 - Kertészeti alapok
11000-16 - Mezőgazdasági géptan
11001-16 - Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
11002-12 - Gazda kiegészítő tevékenységei

Komplex szakmai vizsga
Az A vizsgafeladat megnevezése
Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
Az A vizsgafeladat ismertetése
Állattartási feladat végrehajtása (pl. takarmányok érzékszervi vizsgálata, takarmány-előkészítés, takarmánykiosztás, itatás, kitrágyázás, állatápolás, legeltetés, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés, klinikai alapértékek, alapvető vizsgálatok elvégzése, tejvizsgálat, küllemi bírálat, méretfelvétel)
Felismerési feladat (pl. csontok, testtájak, tenyésztett állatok fajtái és típusai, tenyésztett állatfajok, ivarzó, valamint beteg állat, takarmányok, állattartásban, állatápolásban, állattenyésztésben használt anyagok, eszközök, gépek, gépelemek)
Állattartás gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása Állattartó telepen előforduló gép, berendezés beállítása, üzemeltetése, egyszerűbb karbantartása (pl. takarmány-előkészítés gépei, itatás, trágyaeltávolítás, fejés, tejkezelés gépesítése, állatápolás gépei, tojásgyűjtés és –kezelés eszközei, keltetőgépek, nyírás eszközei, állattartó épületek klímaszabályozása, mosás és fertőtlenítés gépei, elektromos kerítések, mérlegelés, állatszállítás eszközei, járművei)
Az A vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 30%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
A B vizsgafeladat ismertetése
Növénytermesztési feladat végrehajtása (pl. alapvető vizsgálatok elvégzése, talajvizsgálatok, vetőmagvizsgálat, vetőmagszükséglet, tápanyagutánpótlás számítások, egyszerű növénytermesztési munkák elvégzése)
Növénytermesztés és kertészet gépeinek, berendezéseinek üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával kapcsolatos feladat végrehajtása (pl.: mezőgazdasági erőgépek, talajművelés gépei, tápanyagvisszapótlás gépei, vetés, ültetés, palántázás gépei, növényápolás gépei, betakarítás gépei, növénytermesztési munkagépek kiszolgálása, rakodás, tárolóhely előkészítése, kertészeti kisgépek üzemeltetése, öntözőberendezés)
Felismerési feladat (pl. szántóföldi és kertészeti kultúrnövények, gyomnövények, növényi részek, kultúrnövények magjai, termései, talajtípusok, kártevők, kórokozók, kárképek, kórképek)
Kertészeti feladat végrehajtása (pl. talaj-előkészítés magvetéshez, magvetés szabadföldbe, magvetés szaporító ládába/tálcába, palántázás, vegetatív szaporítás, oltás-szemzés elvégzése, ültető gödör kiásása, ültetés, öntözés, metszés, gyümölcs betakarítás, osztályozás, minősítés, tárolás, csomagolás, szőlőművelés és metszés)
A B vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 30%.
Az A vizsgafeladat megnevezése
Állattartás elméleti ismeretei
Az A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Állattartás” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
Az A vizsga időtartama 25 perc, értékelési súlyaránya 10%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Növénytermesztés elméleti ismeretei
A B vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Növénytermesztés” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
A B vizsga időtartama 25 perc, értékelési súlyaránya 10%.
A C vizsgafeladat megnevezése
Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek
A C vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
A C vizsga időtartama 25 perc, értékelési súlyaránya 10%.
A D vizsgafeladat megnevezése
Kiegészítő tevékenység elméleti ismeretei
A D vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgafeladat központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Gazda kiegészítő tevékenységei” szakmai követelménymodul témaköreit tartalmazzák.
A D vizsga időtartama 25 perc, értékelési súlyaránya 10%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás