A(z) Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés leírása
OKJ 54 343 01 / E-000289/2014/A079
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla pénzforgalmának lebonyolításában.

A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeihez kapcsolódó teendők lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján díjat számol, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító termékeinek vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (ügynök), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetítésére (többes ügynök). Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek ismertetését, felhatalmazás esetén a biztosítási szerződés megkötését, valamint az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes: Banki és befektetési termékértékesítőként: banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni; ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni; banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt; aktív bankműveleteket végezni; aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni; hitelszámlát nyitni és kezelni; hitelmonitoring tevékenységet ellátni; passzív bankműveleteket végezni; lekötési megbízást fogadni; folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni; pénzforgalmat bonyolítani; alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni; értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni; befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani; kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni.
Független biztosításközvetítőként: biztosítást közvetíteni; tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról; felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet; versengő biztosítási termékeket és biztosítókat összehasonlítani; közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban; képviselni az ügyfelet; jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújtani; elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni; marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni; pénzügyi tervezésben közreműködni; informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni.
Függő biztosításközvetítőként: egy biztosító termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíteni (ügynök esetében), vagy egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeinek közvetíteni (többes ügynök esetében); tájékoztatni a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokról; felmérni a biztosítási igényt, elemezni a biztosítási szükségletet; közreműködni az ajánlattételben és a szerződésgondozásban; képviselni a biztosítót (ügynök esetében) vagy az aktuális biztosítót (többes ügynök esetében); elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytatni; marketingtevékenységben közreműködni, termékfejlesztéshez hozzájárulni; pénzügyi tervezésben közreműködni; informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmazni.
Valutapénztárosként: valutaváltást végezni; ügyintézői, pénztári, pénzkezelői és értéktárosi feladatokat ellátni; bankjegyet felismerni, valódiságát és forgalomképességét megállapítani; ügyfél-azonosítást végezni, adatokat rögzíteni.

Betölthető munkakörök

Banki és pénzforgalmi ügyintéző / Áruhitel ügyintéző / Valutapénztáros / Pénzfeldolgozó / Átutalási ügyintéző / Banki hitelezőasszisztens / Banki hitelügyintéző / Banki lízing ügyintéző / Banki ügyintéző / Banki-, befektetési termékértékesítő / Bankkártya referens / Bankreferens / Bankszámla-ügyintéző / Befektetéskezelési referens / Betét ki- és befizetési forgalmat lebonyolító ügyintéző / Építési hitel ügyintéző / Értékpapír kezelő ügyintéző / Értéktárkezelő (banki) / Értéktáros (banki) / Folyószámla ügyintéző / Hitelértékesítő / Hitelezési előadó / Hitelezési ügyintéző / Hitelreferens / Hitelügyintéző / Kifizetési és betétforgalmat lebonyolító ügyintéző / Kisvállalkozói hitelügyintéző / Lakáshitel ügyintéző / Lakossági folyószámla ügyintéző / Lakossági hitelkockázat-kezelő / Lakossági kapcsolattartó (pénzintézeti) / Letéti-számla ügyintéző / Letétkezelő (banki) / Pénzforgalmi ügyintéző (banki) / Pénzintézeti értékesítési asszisztens / Pénzintézeti értékesítési ügyintéző / Pénzintézeti értéktáros / Pénzintézeti lakossági üzletkötő / Pénzintézeti panaszkezelő / Pénzintézeti pénz- és értékjegy-értékesítő ügyintéző / Pénzintézeti pénz- és értékkezelő / Pénzintézeti ügyfélforgalmi előadó / Pénzintézeti ügyfélkapcsolati előadó / Pénzintézeti ügyfélkapcsolati munkatárs / Pénzintézeti ügyfélreferens / Számlavezető ügyintéző / Takarékforgalmi ügyintéző / Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker / Független biztosításközvetítő / Függő biztosításközvetítő / Biztosításértékesítő / Biztosítási üzletkötő / Banki pénztáros

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Elmélet / gyakorlat aránya
70% / 30%
Szakmai követelménymodulok

11504-16 - Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
10137-12 - Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
10142-16 - Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
10138-16 - Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
10136-12 - Banki piac termékeinek értékesítése
10140-16 - Befektetési piac termékeinek értékesítése
10141-16 - Biztosítási piac termékeinek értékesítése
10143-16 - Biztosítástechnikai feladatok ellátása
10144-16 - Független biztosításközvetítői működés
10146-16 - Speciális ügyintézői feladatok ellátása
10139-16 - Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
11498-12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 - Foglalkoztatás II.

Komplex szakmai vizsga
Az A vizsgafeladat megnevezése
Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
Az A vizsgafeladat ismertetése
A központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények banki ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Az A vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 14%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
A B vizsgafeladat ismertetése
A központi gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz, amely szituációs feladatokat tartalmaz és a szakmai követelmények biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikációhoz kapcsolódó megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A B vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 14%.
A C vizsgafeladat megnevezése
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
A C vizsgafeladat ismertetése
A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz és szituációs feladaton keresztül a szakmai követelményeknek felelően hazai és külföldi bankjegy felismerést végez, megállapítja azok valódiságát és forgalomképességét, számot ad a hamisgyanús fizetőeszközök kezelésével kapcsolatos teendőkről.
A C vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 7%.
Az A vizsgafeladat megnevezése
Banki, befektetési, piac termékeinek értékesítése
Az A vizsgafeladat ismertetése
Banki piac termékeinek értékesítése és befektetési piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés, az ügyfélkiszolgálás, a termékek és ügyletek fogalmainak, értelmezésének, összefüggéseinek, az ágazatok üzemtani ismereteinek számonkérése, kapcsolódó esetmegoldások teljesítése.
Az A vizsga időtartama 60 perc, értékelési súlyaránya 12%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai feladatok ellátása
A B vizsgafeladat ismertetése
A biztosítási piac termékeinek értékesítéséhez kapcsolódó fogalmak, valamint eljárásainak magyarázata és alkalmazása konkrét példákon keresztül, alapvető biztosítási számítások elvégzése, életbiztosítási és nem életbiztosítási ágon belüli kockázatok, fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldásai. A biztosítás elméletének és a biztosító működésének magyarázata és konkrét esetek megoldása, valamint a díjszámítás, a tartalékok, a statisztikák alapkérdéseinek értelmezése, magyarázata és alapvető vonatkozó számítások.
A B vizsga időtartama 60 perc, értékelési súlyaránya 12%.
A C vizsgafeladat megnevezése
Független biztosításközvetítői működés
A C vizsgafeladat ismertetése
A független biztosításközvetítő (alkusz) jogszerű és szakszerű működésének kérdései és esetmegoldásai.
A C vizsga időtartama 45 perc, értékelési súlyaránya 8%.
A D vizsgafeladat megnevezése
Speciális ügyintézői feladatok ellátása és bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
A D vizsgafeladat ismertetése
Speciális ügyintézői feladatok ellátása: a pénzváltási tevékenység alapfogalmainak (pénzváltás, hitelintézet, pénzváltó közvetítő, fizetőeszközök, valuta, deviza, devizabelföldi, devizakülföldi) értelmezése. Ügyintézői feladatok (pénzforgalom lebonyolításának módozatai, pénz- és értékkezelés) eljárási szabályai. Speciális ügyintézői feladatok (valuta- és csekkváltás szabályai, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedések, specifikált okmányismeret, belső szabályozási mechanizmus, bizonylatolás, fogyasztói bejelentések kezelése) értelmezése, eljárási szabályok alkalmazása, alapvető esetmegoldások és számítási feladatok, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján. Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése: A hazai és külföldi bankjegyismeret (érvényesség, valódiságellenőrzési ismérvek), a bankjegypapírban és nyomtatásban alkalmazott biztonsági eljárások bemutatása, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.
A D vizsga időtartama 50 perc, értékelési súlyaránya 8%.
Az A vizsgafeladat megnevezése
Banki piac termékeinek értékesítése, befektetési piac termékeinek értékesítése, valamint biztosítási piac termékeinek értékesítése
Az A vizsgafeladat ismertetése
A banki, befektetési és biztosítási piac termékeinek értékesítése vonatkozásában a termékértékesítés ügyfél-kiszolgálási szakismeretek, ügyletismeretek ügyfélközpontú megközelítése.
Az A vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 22%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Speciális ügyintézői feladatok ellátása
A B vizsgafeladat ismertetése
A hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfélkiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az ügyfél-átvilágítás menetét, elemeinek részletes kifejtését; természetes személyek, vállalkozások okmányismertetését; a devizajogi státusz megállapításának esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok kitöltésének eseteit; a hamisgyanús és forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás során az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait a bizonylatok kitöltését, pénztárnapló elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza.
A B vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 3%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás