• Pénztárkezelő és
    valutapénztáros

    OKJ 51 343 03
    E-000289/2014/A204

A(z) Pénztárkezelő és valutapénztáros részszakképesítés leírása
OKJ 51 343 03 / E-000289/2014/A204
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A pénztárkezelő és valutapénztáros a pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a pénzváltó közvetítői szakmában tevékenykedik. A vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. Közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. A valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot végez. Felelősségi körébe tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes: a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni; árfolyamot, jutalékot alkalmazni; az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni; a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani; az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani; a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani; ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani; a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni, szükség esetén bejelentést tenni; a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni; a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni; a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni; a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani; a hamisgyanús forintot, valutát felismerni; a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani; a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni; a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni; a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni; értéktári teendőket elvégezni; a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni; pénztárnaplót, értéktári nyilvántartást vezetni; a pénzváltó- és nyilvántartó számítógépes programokat használni; papíralapú vagy digitális valuta- és csekktájékoztatót, UV-lámpát, nagyítót használni; munkaköréhez kapcsolódóan iratkezelést végezni; munkaköréhez kapcsolódóan az ügyfelet tájékoztatni.

Betölthető munkakörök

Banki és pénzforgalmi ügyintéző / Értéktárkezelő (banki) / Értéktáros (banki) / Valutapénztáros / Pénzfeldolgozó / Banki pénztáros / Főpénztáros (banki) / Valutapénztáros / Valutaváltó

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Elmélet / gyakorlat aránya
50% / 50%
Szakmai követelménymodulok

10146-16 - Speciális ügyintézői feladatok ellátása
10139-16 - Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
A vizsgafeladat ismertetése
A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen húz és szituációs feladaton keresztül a szakmai követelményeknek megfelelően forint és külföldi bankjegy felismerést végez, megállapítja azok valódiságát és forgalomképességét, számot ad a hamisgyanús fizetőeszközök kezelésével kapcsolatos teendőkről. A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és honlapján közzétett Útmutató alapján történik.
A vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A vizsgafeladat megnevezése
Speciális ügyintézői feladatok ellátása, bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
A vizsgafeladat ismertetése
Az írásbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra. Speciális ügyintézői feladatok ellátása: a pénzváltási tevékenység alapfogalmainak (pénzváltás, hitelintézet, pénzváltó közvetítő, fizetőeszközök, valuta, deviza, devizabelföldi, devizakülföldi) értelmezése. Ügyintézői feladatok (pénzforgalom lebonyolításának módozatai, pénz- és értékkezelés) eljárási szabályai. Speciális ügyintézői feladatok (valuta- és csekkváltás szabályai, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos intézkedések, specifikált okmányismeret, belső szabályozási mechanizmus, bizonylatolás, fogyasztói bejelentések kezelése) értelmezése, eljárási szabályok alkalmazása, alapvető esetmegoldások és számítási feladatok, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján. Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése: A hazai és külföldi bankjegyismeret (érvényesség, valódiságellenőrzési ismérvek), a bankjegypapírban és nyomtatásban alkalmazott biztonsági eljárások bemutatása, 20 kérdésből álló feleletválasztós írásbeli feladatlap alapján.
A vizsga időtartama 50 perc, értékelési súlyaránya 50%.
A vizsgafeladat megnevezése
Speciális ügyintézői feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése
A hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfél-kiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az ügyfél-átvilágítás menetét, elemeinek részletes kifejtését; természetes személyek, vállalkozások okmányismertetését; a devizajogi státusz megállapításának esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok kitöltésének eseteit; a hamisgyanús és forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás során az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait; a bizonylatok kitöltését, pénztárnapló elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza.
A vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 25%.
Költségek
Képzés teljes költsége* /Hatvan és Budapest/
75 000 Ft
Tanfolyam díja
45 000 Ft
Komplex szakmai vizsga díja
30 000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás