A(z) Államháztartási ügyintéző szakképesítés leírása
OKJ 54 344 04 / E-000289/2014/A192
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Közreműködik a költségvetés törvénytervezete, illetve a költségvetési rendelet-tervezet, az elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi államháztartási adatszolgáltatások: költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében és beküldésében a Kincstár és az irányító szerv felé azok igényei szerint, elvégzi a saját munkaköri leírásában szereplő pénzügyi, számviteli, hatósági feladatainak teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentumokat, segíti a belső és külső ellenőrök munkáját. Közreműködik a hazai, illetve EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások finanszírozói oldalon döntés előkészítésében, lebonyolításában, elszámoltatásában, kedvezményezetti oldalon előkészítésében, pályázatok benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó dokumentációk, elkészítésében, források lehívásában. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatokat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

A szakképesítéssel rendelkező képes: közreműködni a költségvetési pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában; alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, az államháztartási gazdálkodási jogszabályi előírásokat; alkalmazni a közigazgatási és ennek részeként az adóhatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket; átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni; elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait; munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit; munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, a kincstári információs rendszert; munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit; alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat; alkalmazni az ellátottak, jogosultak, hallgatók járandóságaival, természetbeni, pénzbeli kifizetéseihez kapcsolódó feladatokat; betartani a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre/kormánytisztviselőkre/ állami tisztviselőkre vonatkozó előírásokat; alkalmazni az államháztartási számvitel jogszabályt, információs rendszerét, közreműködni az államháztartási adatszolgáltatási feladatok ellátásában; munkája során érvényt szerezni az adózási alapelveknek, elősegíteni az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kérni a kötelezettségek teljesítését; felvilágosítani az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, alkalmazni az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat; számítógépes programcsomagokat használni; közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a program lezárásáig; irodai szoftvereket használni; összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából; feladatai elvégzéséhez telefont, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert és az államháztartási számviteli jogszabály által meghatározott informatikai eszközöket használni; munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni.

Betölthető munkakörök

Adóbevallási ügyintéző (NAV) / Adóellenőr / Adóhatósági ügyintéző / Adóigazgatási előadó / Adókönyvelési ügyintéző (önkormányzati) / Adókönyvelő (önkormányzati) / Adóügyi adminisztrátor / Adóügyi előadó / Adóügyi ügyintéző / Adóügyintéző / Analitikus könyvelő / Analitikus nyilvántartó / Anyagkönyvelő / Banki könyvelő / Bérszámfejtő / Bérügyi adminisztrátor / Díjkönyvelő / Folyószámla könyvelő / Forgalmi könyvelő / Gépkönyvelő / Hatósági nyilvántartó / Hatóságiengedély-ügyi előadó / Intézményi pénztáros / Iratkezelő / Irodai adminisztrátor / Készlet- és anyagnyilvántartó / Készletkönyvelő / Kontírozó könyvelő / Könyvelői adminisztrátor / Közigazgatási ügyintéző / Leíró könyvelő / Okmányirodai tisztviselő / Okmányirodai ügyintéző / Pályázatíró asszisztens / Pénztáros / Pénzügyi adóügyintéző / Pénzügyi asszisztens / Pénzügyi koordinátor / Pénzügyi nyilvántartó / Pénzügyi projektmenedzser / Pénzügyi referens / Projektmenedzser asszisztens / Számlaellenőr / Számlázási ügyintéző / Számviteli adminisztrátor / Uniós projektek ügyintézője

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Elmélet / gyakorlat aránya
70% / 30%
Szakmai követelménymodulok

11504-16 - Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
11513-16 - Adóigazgatási feladatok
11514-14 - Államháztartási feladatok
11515-16 - Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok
11501-16 - Projektfinanszírozás
11502-12 - Projektfolyamatok követése
11498-12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 - Foglalkoztatás II.

Komplex szakmai vizsga
Az A vizsgafeladat megnevezése
Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok
Az A vizsgafeladat ismertetése
A központi gyakorlati feladatlap a Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
Az A vizsga időtartama 90 perc, értékelési súlyaránya 20%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Elektronikus bevallás
A B vizsgafeladat ismertetése
A központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
A B vizsga időtartama 90 perc, értékelési súlyaránya 15%.
A C vizsgafeladat megnevezése
Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével
A C vizsgafeladat ismertetése
Meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és –finanszírozás témakörében készített esettanulmány bemutatása és a témakörhöz kapcsolódó projektismeretek számonkérése a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján. Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű.
A C vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 15%.
A vizsgafeladat megnevezése
Államháztartási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése
Az államháztartási feladatok szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsga időtartama 90 perc, értékelési súlyaránya 20%.
Az A vizsgafeladat megnevezése
Adóigazgatási feladatok
Az A vizsgafeladat ismertetése
Az Adóigazgatási feladatok kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
Az A vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 10%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Államháztartási és költségvetés-gazdálkodási feladatok
A B vizsgafeladat ismertetése
Az Államháztartási feladatok és költségvetés-gazdálkodási feladatok kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A B vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 10%.
A C vizsgafeladat megnevezése
Az esettanulmány projektismerete
A C vizsgafeladat ismertetése
Az esettanulmányhoz kapcsolódó szakmai kérdés megválaszolása (két kérdés a központi szóbeli tételsorból). A szóbeli tételsor a 11501-16 Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése követelménymodulok ismeretkompetenciáihoz szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A C vizsga időtartama 10 perc, értékelési súlyaránya 10%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását! <br /> <a href="/jogi-kozlemeny" target="_blank" title="Jogi közlemény">Jogi közlemény</a>

Bezárás