• Államháztartási
    mérlegképes
    könyvelő

    OKJ 55 344 02
    E-000289/2014/A033

A(z) Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés leírása
OKJ 55 344 02 / E-000289/2014/A033
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít. Ellátja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási számviteli jogszabály) hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak. Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszert is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: a számviteli politikát, egyéb gazdálkodási szabályzatokat elkészíteni, aktualizálni, vagy abban közreműködni; a belső számviteli információs rendszert kialakítani, működtetni, továbbfejleszteni, vagy abban közreműködni; a költségvetési tervezési feladatokat ellátni, részletesen megtervezni a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat, meghatározni az eredeti előirányzatot, ellátni a szükségessé váló előirányzatokat, módosításokat, átadásokat; szabályszerűen kialakítani és végrehajtani a kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolást, érvényesítést, utalványozási folyamatokat; alkalmazni az adójogszabályokat, összeállítani az adóbevallást és ellátni az adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat; ellátni a kincstári számlavezetéshez, hitelezéshez, finanszírozáshoz, ellenőrzéshez, információszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat; elvégezni az államháztartás szervezete tevékenységének ellátása során az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat; ellátni az EU-s támogatások sikeres igénybevételéhez kapcsolódó számviteli feladatokat; alkalmazni az államháztartási számviteli jogszabály sajátos értékelési előírásait; elvégezni az államháztartás alrendszereinek, valamint alapegységeinek éves beszámolási és időközi adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatokat; végrehajtani az államháztartás szervezete alapításával, átalakításával illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat; ellátni a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetéséhez, valamint egyeztetéséhez kapcsolódó feladatokat; hozzájárulni az államháztartás ellenőrzési rendszerének kialakításához működtetéséhez, továbbfejlesztéséhez, alkalmazásához; támogatni az ellenőrök tevékenységét, a z ahhoz szükséges kapcsolódó dokumentumokat előállítani; ellátni az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó általános elemzési feladatokat; az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét elemezni és értékelni.

Betölthető munkakörök

Számviteli ügyintéző / Analitikus könyvelő / Főkönyvi könyvelő / Számviteli előadó / Pénzügyi ügyintéző / Bérszámfejtő / Pénztáros / Számlaellenőr / Adóügyintéző / Hatósági ügyintéző / Analitikus könyvelő / Bérelszámoló / Készlet- és anyagnyilvántartó / Számviteli egység vezetője / Könyvelő / Kontroller, belső ellenőr / Szervezetirányítási vezető

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Szakmai előképzettség
OKJ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy OKJ 54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző vagy OKJ 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) vagy OKJ 54 344 04 Államháztartási ügyintéző
Elmélet / gyakorlat aránya
60% / 40%
Szakmai követelménymodulok

10773-12 - Jogi feladatok a gyakorlatban
10774-16 - Pénzügyi feladatok ellátása
10775-16 - Adózási feladatok ellátása
10776-16 - Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
10777-16 - Államháztartási számviteli feladatok ellátása
11886-16 - Számviteli szervezési feladatok gyakorlata
10779-16 - Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Államháztartási számviteli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése
A központi gyakorlati feladatlap a számviteli feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: az államháztartási számviteli jogszabály előírásainak, valamint a számviteli törvény államháztartási szervezetekre vonatkozó előírásainak gyakorlati alkalmazása. A gazdasági események könyvelése a főkönyvi számlákon. Az elszámolások bizonylati rendje, az analitikus nyilvántartás követelményei. Az év végi zárlati feladatok végrehajtása. Az éves költségvetési beszámoló összeállítása. Az államháztartásban sajátosan előforduló számviteli esetek elszámolása a gyakorlatban.
A vizsga időtartama 180 perc, értékelési súlyaránya 30%.
Az A vizsgafeladat megnevezése
Államháztartási elemzési feladatok
Az A vizsgafeladat ismertetése
Az elemzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: az államháztartási szervezet tevékenységének, ellátási színvonalának értékelése, elemzése, valamint a rendelkezésre álló erőforrások hasznosításának vizsgálata, a költségvetési beszámoló, ezen belül az intézmény vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése, kiemelten az alaptevékenység maradvány és vállalkozási maradvány vizsgálata.
Az A vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 20%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Államháztartási ellenőrzési feladatok
A B vizsgafeladat ismertetése
Az ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja, kiemelten az alábbi követelményekhez kapcsolódó feladatokat: a számviteli és adózási önellenőrzésekhez kapcsolódó esettanulmány alapján szakszerű dokumentumok előállítása, illetve az államháztartás szervezetét ellenőrző szervek (belső ellenőr, irányító szerv, Kincstár, KEH, EUTAF, ÁSZ, könyvvizsgáló, adóhatóságok) által tett ellenőrzési megállapításokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése.
A B vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 20%.
Az A vizsgafeladat megnevezése
Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása
Az A vizsgafeladat ismertetése
Az államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazza.
Az A vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 10%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Államháztartási számviteli feladatok ellátása
A B vizsgafeladat ismertetése
Az államháztartási számviteli feladatok ellátása követelménymodul szakmai ismereteinek mindegyikét tartalmazza.
A B vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 10%.
A C vizsgafeladat megnevezése
Államháztartási elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása
A C vizsgafeladat ismertetése
Az államháztartási elemzési és ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza.
A C vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 10%.
Költségek

Képzés teljes költsége * /Hatvan és Eger/

250 000 Ft

Tanfolyam díja

220 000 Ft

Komplex szakmai vizsga díja

30 000 Ft


* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását! <br /> <a href="/jogi-kozlemeny" target="_blank" title="Jogi közlemény">Jogi közlemény</a>

Bezárás