A(z) Kereskedő szakképesítés leírása
OKJ 54 341 01 / E-000289/2014/A076
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet. Vállalkozást hoz létre / szűntet meg, gazdálkodást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást végez, felméri és elemzi a piaci környezetet. A nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a piackutatás eredményeit. E-kereskedelmi tevékenységet folytat

A szakképesítéssel rendelkező képes: vállalkozást szabályszerűen létrehozni/működtetni/megszüntetni ellátni, irányítani, szervezni és ellenőrizni a kereskedelmi egység szabályszerű működését; az áruforgalmi tevékenységet szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan megszervezni és működtetni; ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat; áruforgalmi tevékenységet tervezni, elemezni, értékelni; a gazdálkodás eredményességét elemezni, értékelni; a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni a marketing ismereteket; kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési-, és kommunikációs politikáját; piackutatást végezni, a kutatás eredményeit a nyereséges kereskedelmi/vállalkozói tevékenység érdekében hasznosítani; szabályszerűen ellátni és megszervezni az e-kereskedelmi tevékenységet; irodai, ügyviteli adminisztrációt végezni; üzleti levelezést folytatni hagyományos és elektronikus formában.

Betölthető munkakörök

Áruházi osztályvezető / Boltvezető / Bútor- és lakástextil-kereskedő / Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő / Kereskedelmi ügyintéző / Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő / Ruházati és lábbeli kereskedő

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
60% / 40%
Szakmai követelménymodulok

11718-16 - Az üzleti levelezés és kommunikáció
11992-16 - Kereskedelmi ismeretek
12057-16 - Kereskedelmi gazdálkodás
10031-16 - A főbb árucsoportok forgalmazása
10032-12 - Marketing
10033-16 - A vállalkozási, vezetési ismeretek
11498-12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 - Foglalkoztatás II.
11719-16 - Vállalkozás a gyakorlatban

Komplex szakmai vizsga
Az A vizsgafeladat megnevezése
Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban
Az A vizsgafeladat ismertetése
Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése: mennyiségi áruátvétel; minőségi áruátvétel; árváltozás/ leltározás; visszáruzás; áruátadás más boltnak; árufeltöltés, árumozgató eszközök használata; áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok; pénztárnyitás; pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás; pénztárzárás.
Az A vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 20%.
A B vizsgafeladat megnevezése
A vállalkozás áruforgalmával kapcsolatos adminisztratív tevékenység végzése
A B vizsgafeladat ismertetése
Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott áruforgalmi témakört feldolgozó feladatleírás alapján egy áruforgalmi szakasz teljes adminisztrációjának feldolgozása manuálisan, vagy számítógéppel.
Árubeszerzés készpénzért vagy átutalással: A feladat elvégzése során az alábbi bizonylatok kitöltését várjuk el: üzleti levél készítése; beszerzés nyilvántartás vezetés; bejövő számla-, szállítólevél iktatása; készletbevételezés, készletnyilvántartás; eladási ár kalkuláció; bejövő számla, és előzetesen felszámított áfa nyilvántartás vezetése; pénzügyi teljesítés bizonylatai).
Értékesítés készpénzért vagy átutalással: A feladat elvégzése során az alábbi bizonylatok kitöltését várjuk el: bejövő megrendelés iktatása; üzleti levél készítése; árukivételezés, készletnyilvántartás; számla-, szállítólevél kiállítása; értékesítés nyilvántartás vezetés; kimenő számla, és felszámított áfa nyilvántartás vezetése; kimenő levelek iktatása.
A B vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A vizsgafeladat megnevezése
A kereskedelmi vállalkozás gazdálkodása és működtetése
A vizsgafeladat ismertetése
Az írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témakörökből választott ismereteket tartalmazzák: A vállalkozási formák és azok jellemzői; Vállalkozások alapítása és megszűntetése; A vállalkozás működéséhez szükséges tárgyi- személyi feltételek; Az üzleti terv tartalma, felépítése; A vállalkozások erőforrásai, és vagyona; Árképzés, árkalkuláció; A forgalom-alakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési módszerek; A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai, létszámgazdálkodás mutatói, teljesítménymutatók és értelmezésük; A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre; Költséggazdálkodás mutatószámai, értelmezésük; Az eredmény keletkezése, megállapítása, elemzése; Az eredmény kimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a vállalkozói döntés folyamatában; Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma; A vállalkozásokra vonatkozó adójogszabályok.
A vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 15%.
Az A vizsgafeladat megnevezése
Kereskedelmi marketing
Az A vizsgafeladat ismertetése
Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: A piac, típusai, szereplői; A piackutatás, céljai, módszerei; A piac elemei, működési mechanizmusa; A piac elemzésének módszerei; A piacszegmentálás módszerei; A fogyasztói szokások felmérésének módszerei; A termékpolitika és termékfejlesztés fogalma, célja, módszerei; A termék-életgörbe szakaszai; Az árpolitika, árstratégia és ártaktika, módszerei, eszközei; A beszerzési és eladási csatornák jelentősége, szereplői; A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata; A reklám- és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata; Az értékesítést ösztönző módszerek; A PR alapvető eszközei, funkciói; A személyes eladás módszerei; A szponzorálás, célja, fajtái.
Az A vizsga időtartama 25 perc, értékelési súlyaránya 15%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Árufőcsoportok forgalmazása
A B vizsgafeladat ismertetése
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: Az élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás; A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás; A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről. A bútorok választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájékoztatása a bútorok értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről. A lakástextíliák választékáról a vevő tájékoztatása, anyagszükséglet meghatározása, kezelési tanácsadás; A ruházati és lábbeli termékek választékáról a vevő tájékoztatása, méretjelölésének értelmezése, kezelési-, használati tanácsadás.
A B vizsga időtartama 25 perc, értékelési súlyaránya 25%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás