A(z) Eladó szakképesítés leírása
OKJ 34 341 01 / E-000289/2014/A127
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes: segíteni az árubeszerzést; átvenni az árut; készletezési, raktározási feladatokat végezni; a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót; alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat; szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket; a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni; értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni; pénztárgépet kezelni; az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni; kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni.

Betölthető munkakörök

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó / Áruházi eladó / Műszakicikk eladó / Kultúrcikk eladó / Ruha-, textil eladó / Porcelán- és edényáru-eladó / Árupénztáros

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a(z) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
30% / 70%
Szakmai követelménymodulok

11691-16 - Eladástan
11992-16 - Kereskedelmi ismeretek
10027-16 - Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
10028-16 - Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
10029-16 - A műszaki cikkek forgalmazása
11497-12 - Foglalkoztatás I.
11499-12 - Foglalkoztatás II.

Komplex szakmai vizsga
Az A vizsgafeladat megnevezése
Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban
Az A vizsgafeladat ismertetése
Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése: mennyiségi áruátvétel; minőségi áruátvétel; árváltozás/ leltározás; visszáruzás; áruátadás más boltnak; árufeltöltés, árumozgató eszközök használata; áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok; pénztárnyitás; pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás; pénztárzárás.
Az A vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven.
A B vizsgafeladat ismertetése
Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.
A B vizsga időtartama 20 perc, értékelési súlyaránya 35%.
Az A vizsgafeladat megnevezése
Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
Az A vizsgafeladat ismertetése
: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: Az élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás; A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás.
Az A vizsga időtartama 25 perc, értékelési súlyaránya 20%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A B vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése; A vásárló tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.
A B vizsga időtartama 25 perc, értékelési súlyaránya 20%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás