• Gazdasági
    informatikus

    OKJ 54 481 02
    E-000289/2014/A005

A(z) Gazdasági informatikus szakképesítés leírása
OKJ 54 481 02 / E-000289/2014/A005
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információtechnológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.
Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes: informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani; vállalkozni, munkavállalót foglalkoztatni; munkát vállalni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán; vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani; megfelelni a hazai munkáltatói piacon; munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni; különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni; megtervezni és telepíteni egy otthoni, kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez; adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására; programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére, webes feladatok megoldására; munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani; a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésében, új vállalati információs rendszereket tervezésében, tesztelésében, üzemeltetésében részt venni, továbbá egy meglévő rendszert adaptálását elvégzi; feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni; statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani; adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét cél érdekében; rendszerszervezési projektben dolgozni; minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázistervezési és -lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani; a szakma gyakorlásához szükséges anyanyelvi és angol nyelvi kommunikációra; angol nyelvi szakmai szöveget megérteni és fordítani.

Betölthető munkakörök

Adatbázis asszisztens / Számítógépprogramozó-asszisztens / Általános gazdasági és statisztikai ügyintéző

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Elmélet / gyakorlat aránya
40% / 60%
Szakmai követelménymodulok

10815-16 - Információtechnológiai alapok
11997-16 - Hálózati ismeretek I.
11625-16 - Programozás és adatbázis-kezelés
11999-16 - Informatikai szakmai angol nyelv
12002-16 - Gazdasági alapok és projektmenedzsment
10822-16 - Informatika alkalmazása
11498-12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 - Foglalkoztatás II.

Komplex szakmai vizsga
Az A vizsgafeladat megnevezése
A záródolgozat elkészítése és bemutatása
Az A vizsgafeladat ismertetése
A jelölt záródolgozatként egy vállalat, vállalkozás rendszerének, alrendszerének elemző bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma megoldására.
Az A vizsga időtartama 30 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Informatikai szakmai angol nyelvismeret
A B vizsgafeladat ismertetése
A feladat egy – a képző intézmény által összeállított – szakspecifikus angol szakmai leírás, cikk, műszaki, szervezési dokumentáció fordítása (szövegértési gyakorlat).
A B vizsga időtartama 30 perc, értékelési súlyaránya 15%.
A C vizsgafeladat megnevezése
Projekt-feladat megoldása és dokumentálása projektmenedzsment szoftverrel
A C vizsgafeladat ismertetése
A gyakorlati vizsgán a jelölt egy előre definiált és számítógépen rögzített projektterv és feladatspecifikáció alapján további tevékenységeket végez. Feladatai a következők lehetnek: tevékenységek struktúrájának végleges kialakítása a feladatleírás alapján, erőforrások hozzárendelése, költségek, határidők megadása, nyomon követés, tények rögzítése, terv-tény összehasonlítás. Jelentések lekérdezése (cashflow, projektköltség, erőforrások felhasználása, feladatütemezések). Az esettanulmány valós vállalati problémán alapul. Megoldásában a jelöltnek használnia kell azokat az informatikai eszközöket, amelyeknek az alkalmazását a 10822-16 (Informatika alkalmazása) modulban elsajátított.
A C vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A vizsgafeladat megnevezése
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témakörök mindegyikét tartalmazza.
A vizsga időtartama 50 perc, értékelési súlyaránya 35%.
Költségek
Képzés teljes költsége* /Hatvan/
450 000 Ft
Tanfolyam díja
420 000 Ft
Komplex szakmai vizsga díja
30 000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás