Hatósági képzések, tréningek

Hatósági képzésekkel kapcsolatos információk

Gépkezelő hatósági vizsga

A 54/2021 (XI. 05.) ITM rendelet alapján a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt gépre, a gépet működtető, irányító személynek a gép kezeléséhez gépkezelő jogosítvány megszerzésére van szükségük.

További információ
Munkavédelmi képviselő

Az 1993.évi XCIII. törvény 2016.07.08-án hatályba lépő módosítása alapján a korábbi 50 fő helyett, már a 20 főnél több személyt foglalkoztató munkáltatónál is munkavédelmi képviselőt kell választani. A törvénymódosítás hatálybalépését követően fél éven belül, azaz 2017.01.08.-ig szükséges sort keríteni rá. Beiktatását követő egy éven belül legalább 16 órás, majd évente legalább 8 órás képzésben kell részesítenie munkáltatójának. Azon munkáltatóknál, ahol már van munkavédelmi képviselő, annak mandátumának lejártát követően szükséges a döntést meghozni.

Alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtás

Az 1993. évi XCIII. törvény 46.§. alapján a munkahelyeknek biztosítani kell az elsősegélynyújtás feltételeit. A 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 20.§.-a részletezi az erre vonatkozó kötelezettségeket:

Minden munkahelyen, műszakonként

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

A 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról” szóló rendelet kiterjed a földgáztároló, szállító-, elosztó- és célvezeték tervezésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, továbbá a csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések tervfelülvizsgálatával, műszaki átvételével, a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörökre.

A jogszabály 6. §. (2)-(3) alapján a munkakörök betöltéséhez továbbképzés szükséges, melyet 5 évente meg kell újítani.

Villámvédelmi felülvizsgáló továbbképzés

A képzésben résztvevő a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsák el. Megismerjék a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet 1. sz. mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott villámvédelmi felülvizsgálói munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására. 

Tűzvédelmi szakvizsga

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete alapján az alább felsorolt munkakörökben dolgozóknak, valamint az 1-9., 12-13. foglalkozási ágak esetében az őket közvetlenül irányító személyeknek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük.

További információ
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram