Villámvédelmi felülvizsgáló továbbképzés

A képzésben résztvevő a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsák el. Megismerjék a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet 1. sz. mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott villámvédelmi felülvizsgálói munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

Gépkezelő hatósági vizsga

A 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet alapján a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt gépre, a gépet működtető, irányító személynek a gép kezeléséhez gépkezelő jogosítvány megszerzésére van szükségük.

További információ >

Tűzvédelmi szakvizsga

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete alapján az alább felsorolt munkakörökben dolgozóknak, valamint az 1-9., 12-13. foglalkozási ágak esetében az őket közvetlenül irányító személyeknek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezniük.

Foglalkozási ágak, munkakörök, melyekre Nálunk is megszerezheti a jogszabály által előírt tanúsítványt:

  1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
  2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
  3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
  4. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
  5. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
  6. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
  7. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

További információ >

Piaci kommunikáció a turizmusban

A kommunikáció alapvető ismeretei mellett az üzleti kommunikáció, kifejezetten az idegenforgalomra, turizmusra jellemző sajátosságok elsajátítása, készség szintű gyakorlatának kialakítása.

Munkavédelmi képviselő

Az 1993.évi XCIII. törvény 2016.07.08-án hatályba lépő módosítása alapján a korábbi 50 fő helyett, már a 20 főnél több személyt foglalkoztató munkáltatónál is munkavédelmi képviselőt kell választani. A törvénymódosítás hatálybalépését követően fél éven belül, azaz 2017.01.08.-ig szükséges sort keríteni rá. Beiktatását követő egy éven belül legalább 16 órás, majd évente legalább 8 órás képzésben kell részesítenie munkáltatójának. Azon munkáltatóknál, ahol már van munkavédelmi képviselő, annak mandátumának lejártát követően szükséges a döntést meghozni.

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

A 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról” szóló rendelet kiterjed a földgáztároló, szállító-, elosztó- és célvezeték tervezésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavarának elhárításával, felhagyásával, továbbá a csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések tervfelülvizsgálatával, műszaki átvételével, a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történő forgalmazásával összefüggő műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörökre.
A jogszabály 6. §. (2)-(3) alapján a munkakörök betöltéséhez továbbképzés szükséges, melyet 5 évente meg kell újítani.

Alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtás

Az 1993. évi XCIII. törvény 46.§. alapján a munkahelyeknek biztosítani kell az elsősegélynyújtás feltételeit. A 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet 20.§.-a részletezi az erre vonatkozó kötelezettségeket:
Minden munkahelyen, műszakonként

Vállalkozói kompetenciák fejlesztése (turisztika területen)

Az alapvető vállalkozásokkal kapcsolatos alapismeretek mellett az idegenforgalom, turisztika területére jellemző sajátosságok megismerése, a megfelelő gyakorlati készség kialakítása, a jellemzően elvárt és kiemelt kompetenciák fejlesztése.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás