• Kazánkezelő

    (2-12 t/h között)

    OKJ 32 522 02
    E-000289/2014/A031

A(z) Kazánkezelő (2-12 t/h között) szakképesítés leírása
OKJ 32 522 02 / E-000289/2014/A031
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A kazánkezelő (2-12t/h között) feladata a 2-12t/h közötti tömegáramú kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

A szakképesítéssel rendelkező képes: tüzelőanyag ellátó rendszert üzembe helyezni; kazánberendezést feltölteni; kazánszintet felügyelni; tápvíz/pótvíz ellátó rendszert felügyelni; levegőellátó, füstgáz elvezető rendszert működtetni; ellenőrizni a reteszfeltételek meglétét; égőberendezést indítani, üzemeltetni, leállítani; tápvíz-, keringtető-, olajellátó-, nyomásfokozó-, stb. szivattyúkat működtetni; kazánberendezést indítani, rendszerre kötni, leállítani, leválasztani; sikertelen üzemindítást követően a reteszfeltételeket felülvizsgálja; felügyelni a lángképet, lánghosszat; üzemi, szolgáltatási paramétereket felügyelni; ellenőrizni a helyes gáz-levegő arányt szemrevételezéssel, füstgáz mintavételezéssel, elemzéssel; a mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt iszapolni; ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát; felügyelni az üzemi szerelvények működését, a biztonsági szerelvények állapotát; felügyelni a kazánház, csarnok, tüzelőanyag tároló tűzvédelmi rendszerét; hiba esetén hibaelemzést végezni; hatáskörében a hiba megszűntetéséről intézkedni; vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani; szükség esetén felettesét értesíteni; biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását; felügyelni az üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő rendszerét; folyamatirányító számítógépet kezelni; vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket.

Betölthető munkakörök

Ipari gáz- és olajtüzelőberendezés-kezelő / Kazán segédberendezés kezelője / Kazánsegédgépész

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a(z) Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
30% / 70%
Szakmai követelménymodulok

10214-12 - Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
11416-12 - Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok
11417-12 - Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok
11418-12 - Kazánkezelői (2-12t/h között) feladatok

Komplex szakmai vizsga
Az A vizsgafeladat megnevezése
Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelői feladatok
Az A vizsgafeladat ismertetése
Mutassa be a helyszínen adott berendezés gáz ellátó rendszerét, a rendszer működését, főbb alkotó elemeit, feladataikat, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Ismertesse részletesen a nyomásszabályozó állomás felépítését (záró szerelvények, szűrő, redukáló, biztonsági szerelvények, műszerezettség, stb.). Mutassa be az olaj lefejtő, tároló, befejtő rendszert, az olajszivattyú telepet, adott hőtechnikai berendezés (kazán, kemence, szárító) olajellátó rendszerét, az olajellátó rendszer üzemi és biztonsági szerelvényeit, a nyomásfokozó szivattyúkat. Mutassa be adott égőberendezés alkotó elemeit, azok szerepét, működését, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására. Mutassa be az adott ipari gázfogyasztó berendezést magában foglaló üzemi csarnok légterében a gázkoncentrációt mérő és beavatkozó rendszert. Mutassa be az adott olaj- és gáztüzelő berendezés Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a tüzelőanyag ellátó rendszer üzembe vételére vonatkozó előírásokat. Értelmezze a gáz- és/vagy olajfogyasztó berendezés (égő) adattábláját.
Az A vizsga időtartama 60 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A B vizsgafeladat megnevezése
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) feladatok
A B vizsgafeladat ismertetése
Mutassa be a helyszínen a normál üzemi kazánleállítás technológiai műveleteit időrendi sorrendben. Mutassa be adott kazánberendezés esedékes hatósági szilárdsági ellenőrzéséhez szükséges teljes körű, megbízható, ellenőrzött leválasztásának, nyomásmentesítésének, a töltet eltávolításának és a környezeti hőmérsékletre hűtésnek fázisait. Mutassa be a kazánberendezés működő technológiától való leválasztásának munkavédelmi vonzatait. Mutassa be az adott kazán Üzemeltetési, Karbantartási Utasításában a szilárdsági nyomáspróba végzésére vonatkozó biztonsági előírásokat. Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, az alkotó elemek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzemeltetésére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására. Mutassa meg, mely pontokból vesznek mintát és milyen gyakorisággal a víz/gőz minőségének meghatározásához. Határozza meg a légfelesleg tényezőt a kéményre menő füstgázban, az Ön által mért O2 tartalom alapján. Becsülje meg, mennyiben tér el az adott üzemmódra ajánlott értéktől.
A B vizsga időtartama 60 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A C vizsgafeladat megnevezése
Kazánkezelői (2-12t/h között) feladatok
A C vizsgafeladat ismertetése
Mutassa be adott kazánberendezés szerkezeti elemeit, azok szerepét, a kazánban lejátszódó hőtermelést-hőátadást. Mutassa be a víz/gőz útját a vegyészettől a kazánból való kilépésig. Mutassa be a kazánberendezés tüzelőanyag ellátó rendszereit, az alkotó elemeket, azok szerepét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Értékelje a tüzelőanyag ellátó rendszerekre (gáz és/vagy olaj) előírt üzemeltetés-biztonsági feltételek érvényesülését. Mutassa be tápvíz-ellátó rendszert, a gáztalanítási folyamatot, a gáztalanító berendezés felépítését, működését, ismertesse a gáztalanított víz, a fűtőgőz és a sarjúgőz mennyiségi arányokat. Mutassa be a tápszivattyú telepet, a dobszint szabályozást, a tápfejet, a főgőznyomás- és hőmérsékletszabályozást. Mutassa be adott kazán tüzelőberendezését, a részegységek szerepét, az égőberendezés műszerezettségét, az üzemi és biztonsági szerelvényeket. Térjen ki az égőberendezés üzembe vételére vonatkozó biztonsági követelmények bemutatására. Mutassa be adott kazán esetében az üzembe helyezhetőségi feltételek ellenőrzésének menetét. Mutassa be az adott kazánberendezésnek helyt adó üzemi csarnok (kazánház) légterében a gázkoncentrációt mérő, jelző és riasztó rendszert.
A C vizsga időtartama 60 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A vizsgafeladat megnevezése
Kazánkezelő (2-12 t/h között) szóbeli vizsgafeladatok
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazzák.
A vizsga időtartama 45 perc, értékelési súlyaránya 25%.
Költségek
Képzés teljes költsége* /Hatvan/
265 000 Ft
Tanfolyam díja
235 000 Ft
Komplex szakmai vizsga díja
30 000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását! <br /> <a href="/jogi-kozlemeny" target="_blank" title="Jogi közlemény">Jogi közlemény</a>

Bezárás