• Burkoló

    OKJ 34 582 13
    E-000289/2014/A080

A(z) Burkoló szakképesítés leírása
OKJ 34 582 13 / E-000289/2014/A080
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

A szakképesítéssel rendelkező képes: alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építészeti terveket, egyszerű burkolati tervet készíteni; a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezni a munka technológiai sorrendjét és meghatározni az ahhoz szükséges anyagmennyiséget; alkalmazni a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és mérőeszközöket; a burkolat alatti aljzatot, a burkolat fogadófelületét előkészíteni hidegburkolat elhelyezésére; vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot készíteni; speciális burkolatot készíteni (üzemi körülmények, különleges szerkezek); falazott és ragasztott homlokzatburkolatot készíteni; térburkolatokat készteni; a meghibásodott burkolatot javítani, cserélni, bontani; szükséges munkaállványt építeni és bontani; a munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni; munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket elvégezni; munkája során betartani a tűzvédelmi-, munka-, és balesetvédelmi szabályokat, ellenőrizni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű tárolását, felhasználását; gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról; gondoskodni a keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről; átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről.

Betölthető munkakörök

Hidegburkoló / Térburkoló / Homlokzatburkoló / Hidegfal- és padlóburkoló / Díszítőmozaik- burkoló

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a(z) Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
30% / 70%
Szakmai követelménymodulok

10101-12 - Építőipari közös tevékenység
11855-16 - Burkolás előkészítés
11856-16 - Hidegburkolás
11857-16 - Speciális burkolás
11725-16 - Térburkolás
11497-12 - Foglalkoztatás I.
11499-12 - Foglalkoztatás II.

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Térburkolat és hidegburkolat készítése
A vizsgafeladat ismertetése
Előre elkészített beton aljzatra, szegélykő és térburkoló elemek elhelyezése homok ágyazatba, adott burkolati terv alapján. A vizsgázó által előre előkészített falfelületen ragasztott vékonyágyas hidegburkolat készítése adott burkolati terv alapján, fugázás nélkül.
A vizsga időtartama 420 perc, értékelési súlyaránya 50%.
A vizsgafeladat megnevezése
Hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása, egyszerű burkolati terv készítése a feladathoz kapcsolódó technológiai sorrend meghatározásával.
A vizsgafeladat ismertetése
Adott tervdokumentáció vagy tervrészlet alapján adott anyagú hidegburkoló munka anyagszükségletének meghatározása, dokumentálása, valamint számlakészítés a kiszámított mennyiségek alapján a tervezett munkáról. Adott felülethez, adott méretű burkolólapokkal, burkolati terv készítése. A megrendelői igények ismeretében az elkészítendő burkolat technológiai sorrendjének meghatározása.
A vizsga időtartama 180 perc, értékelési súlyaránya 25%.
A vizsgafeladat megnevezése
Hidegburkoló ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott alábbi modulok témaköreit tartalmazza: Burkolás előkészítés, Speciális burkolás, Hidegburkolás
A vizsga időtartama 40 perc, értékelési súlyaránya 25%.
Költségek
Képzés teljes költsége* /Hatvan/
320 000 Ft
Tanfolyam díja
290 000 Ft
Komplex szakmai vizsga díja
30 000 Ft

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás