A(z) Falusi vendéglátó részszakképesítés leírása
OKJ 31 541 15 / E-000289/2014/A060
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit. Saját takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén keletkező hulladékot.

A részszakképesítéssel rendelkező képes: kulturált életvitelt folytatni; konyhai-, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni; szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni; pályázatokat előkészíteni; állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani; bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet; falusi vendéglátóhelyet kialakítani, berendezni; gondozni a virágoskertet és a háziállatokat; termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni; szabadtéri étkezést megvalósítani (szabadtűzön); ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, felszolgálni; gazdálkodáshoz, vendégek fogadásához, a falusi/mezőgazdasági turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni; tájegységnek megfelelő programokat szervezni; népi kismesterséget, népszokásokat megismertetni; árubeszerzést végezni; szakhatóságokkal kapcsolatot tartani; szálláshelyeket kialakítani és berendezni; vendégeket fogadni, ellátásukról gondoskodni; teríteni, ételt, italt felszolgálni,; gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról; háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni; munka és környezetvédelmi szabályokat betartani; dokumentációt vezetni; készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani; háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni; szelektív szemétgyűjtést megvalósítani; lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni; textíliák mosását, javítását végezni.

Betölthető munkakörök

Gazdaasszony / Falusi vendéglátó / Háztartási alkalmazott

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a(z) Élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
30% / 70%
Szakmai követelménymodulok

11034-16 - Üzemgazdaság, ügyvitel
11035-12 - Vendéglátás
11037-12 - Falusi vendégfogadás

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Falusi vendégfogadás, Konyhatechnika és felszolgálás
A vizsgafeladat ismertetése
A vizsgázó a vendéglátással kapcsolatos étkeztetési feladatokról bizonyítja rátermettségét. A kihúzott tételnek megfelelően kiválasztja az alapanyagokat, elkészíti a 2, vagy 3 fogásos főétkezésre szolgáló ételeket, megterít, felszolgálja és a hozzá illő italokkal is megkínálja a vendéget. Bemutatja az általa készített ételeket, ismerteti azok táplálóértékét, jellegzetességeit, stb. Befejezésként leszedi az asztalt, rendet rak a munkahelyén, elmosogat. A vizsgázó a családi környezetben történő munkavégzés feladatairól ad számot. Megtervezi a napi munkafeladatokat, reggelit készít, tárolja az élelmiszereket, kezeli a gépeket és eszközöket, takarít, egyszerű saját készítésű anyagokkal, erdei, kerti termékekkel díszíti a lakást, vasal, tisztít. Kiemelt feladat a személyi higiénia alkalmazása, valamint a gyermekneveléshez kapcsolódó tevékenységek végzése.
A vizsga időtartama 240 perc, értékelési súlyaránya 70%.
A vizsgafeladat megnevezése
Gazdasági feladatok
A vizsgafeladat ismertetése
A feladatlap az ismeretek alkalmazását, az alapvető számítási, ügyviteli feladatok elsajátítását méri fel: vállalkozási alapfogalmak, vállalkozások indítása, működtetése, fejlesztése, marketing tevékenység, ügyviteli, számviteli és pénzügyi alapismeretek, nyomtatványok használata, levelezés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés. Az írásbeli vizsgatevékenység részei: Egyszerű számítási feladat (árumegrendelés mennyiségének, a vásárlás összegének meghatározása, órabérszámítás stb.). Nyomtatvány (pl. pénzfeladás, számla) kitöltése.
A vizsga időtartama 90 perc, értékelési súlyaránya 10%.
A vizsgafeladat megnevezése
Vendégfogadás és ellátás
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények pontban szereplő „Vendéglátás”, valamint „Falusi vendégfogadás” modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. A vizsgázónak ismernie kell az ételkészítés első lépésétől (előkészület, tervezés) kezdve, az étel-alapanyagok vásárlásának szabályain keresztül, a felszolgált ételek elfogyasztásának befejezéséig terjedő, és az azt követő munkák végzését. Fontos, hogy a tanuló a higiéniai, a munkabiztonsági, a környezetvédelmi, a balesetvédelmi és az elsősegély-nyújtási teendőket is ismerje. Minden feladatnál ki kell térni a helyi, az iskola vagy a lakóhely környékének jellegzetes vendégfogadási lehetőségeire. Kiemelten fontos az egészséges életmódra történő utalás.
A vizsga időtartama 40 perc, értékelési súlyaránya 20%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás