• Villanyszerelő

    OKJ 34 522 04
    E-000289/2014/A016

A(z) Villanyszerelő szakképesítés leírása
OKJ 34 522 04 / E-000289/2014/A016
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. A szakképesítéssel rendelkező képes: egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni; adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni; LAN és WAN hálózatokat használni; terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni; fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni; villamos és mechanikai kötéseket készíteni; kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél; csatlakozó vezetéket létesíteni; fogyasztásmérő helyet kialakítani; lakás és épület elosztó berendezést szerelni; erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni; épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani; világítási berendezést szerelni; szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint; kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni; víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni; külső villámhárító berendezést szerelni; belső villámvédelmet kialakítani; üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni; ipari energia elosztó hálózatot szerelni; ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni; kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni; vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni; fotovoltaikus berendezést szerelni; ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani; egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni.

Betölthető munkakörök

Épületvillany-szerelő
Épületvilágítás-szerelő
Karbantartó villanyszerelő

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a(z) Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
30 / 70%
Szakmai követelménymodulok

10007-12 - Informatikai és műszaki alapok
10023-12 - Épületvillamossági szerelés
10024-12 - Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
11497-12 - Foglalkoztatás I.
11499-12 - Foglalkoztatás II.
11500-12 - Munkahelyi egészség és biztonság

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat
A vizsgafeladat ismertetése
Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján készítse el egy világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kapcsolási feladatát. Villamos berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján végezze el egy villamosgép-vezérlő berendezés szerelését. A hálózaton illetve berendezésen végezzen villamos méréseket és azt dokumentálja.
A vizsga időtartama 300 perc, értékelési súlyaránya 60%.
A vizsgafeladat megnevezése
Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás
A vizsgafeladat ismertetése
Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, helyiség villamos áramköreit. A megadott dokumentáció alapján a villamos áramkörök tervezése történhet az áramkörök vizsgázó általi önálló kialakításával vagy a részlegesen megadott áramkörök szakszerű kiegészítésével. Készítsen a feladathoz kapcsolódó számításokat. Határozza meg a munkatevékenység technológiai sorrendjét és a szükséges anyagokat, eszközöket.
A vizsga időtartama 120 perc, értékelési súlyaránya 20%.
A vizsgafeladat megnevezése
Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10023-12 Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
A vizsga időtartama 45 perc, értékelési súlyaránya 20%.
Költségek

Képzés teljes költsége * /Hatvan és Eger/

345 000 Ft

Tanfolyam díja

315 000 Ft

Komplex szakmai vizsga díja

30 000 Ft

Képzés teljes költsége* /Cegléd, Jászság/

375 000 Ft /tanfolyam 345 000 Ft, komplex szakmai vizsga 30 000 Ft/

* A feltüntetett ár a képzéssel kapcsolatos összes költséget tartalmazza.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás