A(z) Erősáramú elektrotechnikus szakképesítés leírása
OKJ 54 522 01 / E-000289/2014/A256
A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Az erősáramú elektrotechnikus a vállalat, intézmény, szervezet műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció, villamosenergia rendszer, alállomások, védelmek teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az üzemirányítási rendszer felépítését és feladatait. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri a hálózatok csillagpont kezelési megoldásait. Ismeri a hálózatok, alállomások védőföldelési megoldásait, szabványi előírásait. Ismeri a hálózatok feszültségminőségi jellemzőit. Ismeri a tarifákat és a B tarifához tartozó vezérlési megoldásokat. Ismeri a hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek felépítését és előírásait. Teljesítményelektronikai áramköröket üzemeltet. Programozható logikai vezérlőket alkalmaz.

A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket kiválasztja, beköti, a mérési eredményeket rögzíti, a szükséges dokumentumokat elkészíti. Ismeri az alapvető villanyszerelői feladatokat, azokat elvégzi. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. Munkájához szükséges műszaki rajzokat számítógéppel elkészíti, azokat alkalmazza. A munkavégzéshez szükséges dokumentumokat előkészíti, alkalmazza és az elvégzett munkát dokumentálja.

A szakképesítéssel rendelkező képes: fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás); villamos és mechanikai kötéseket készíteni; egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni; villamos kapcsolásokat értelmezni; villamos mérőműszereket kiválasztani; villamos mérőműszereket bekötni; villamos méréseket végezni; mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni; feszültség alá helyezni a berendezést; villamos berendezések feszültségmentesítését végezni; intelligens épületek erősáramú szerelését végezni; kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni; kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit; felszerelni/összeszerelni a vezérlések készülékeit; felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit; motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni; energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni; mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végezni; villamos hálózatok, alállomások állapotát ellenőrizni és felmérni; villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni; villamos hálózatok, alállomások védelmi és automatika berendezésit üzemeltetni, ellenőrizni; villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni; kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveletekhez; számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni; rajzkészítő programot használni; betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési - javítási technológiára vonatkozó előírásokat.

Betölthető munkakörök

Épületvillany-szerelő
Épületvilágítás-szerelő
Karbantartó villanyszerelő

A képzés megkezdésének feltételei, részletek
Iskolai előképzettség
érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
szükséges
Elmélet / gyakorlat aránya
40% / 60%
Szakmai követelménymodulok

10007-16 - Informatikai és műszaki alapok
10005-16 - Villamosipari alaptevékenységek
10003-16 - Irányítástechnikai alapok
10018-16 - Erősáramú szerelések
10017-16 - Erősáramú mérések
10016-16 - Erősáramú berendezések üzeme
11498-12 - Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 - Foglalkoztatás II.
11500-12 - Munkahelyi egészség és biztonság

Komplex szakmai vizsga
A vizsgafeladat megnevezése
Erősáramú installáció
A vizsgafeladat ismertetése
Adott erősáramú fogyasztói berendezés bekötése a táplálást biztosító elosztó/vezérlőszekrény elkészítésével. Alapvető mechanikai műveletek elvégzése. Hálózatra csatlakozás. A berendezés üzemi próbáinak elvégzése. A fogyasztó alapvető villamos paramétereinek meghatározása méréssel, a mérési eredmények dokumentálása, értékelés.
A vizsga időtartama 60 perc, értékelési súlyaránya 50%.
A vizsgafeladat megnevezése
Szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése
Számolási/szerkesztési/szakrajzi feladatok megoldása elektrotechnika/elektronika, villamos gépek, villamos művek tananyagból
A vizsga időtartama 180 perc, értékelési súlyaránya 30%.
A vizsgafeladat megnevezése
Erősáramú elektrotechnikus szakmai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.
A vizsga időtartama 45 perc, értékelési súlyaránya 20%.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás