Környezeti fenntarthatósági ismeretek (E‑000289/2014/D001)

A képzés célja a gyakorlati képzés színvonalának emelése, a külső képzőhelyeken (szakképző iskolán kívüli) szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítése, különös tekintettel a kapcsolódó jogszabályokra; a szakképzés rendszerének fejlesztésére, annak érdekében, hogy a szakképzés hozzájáruljon a foglalkoztatási szint emeléséhez és ezen keresztül a gazdasági növekedéshez. A szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói felkészültek legyenek a duális képzés rendszerében a külső gyakorlati helyeken az oktatásra.

Elmélet / gyakorlat aránya
100% / 0%

Képzés tartalma
Szakképzés szabályozási rendszere, jogi háttere
Iskolarendszerű képzés dokumentációja
Pszichológia a képzés területén (tananyag feldolgozása, oktatói tevékenység, tanulási formák)
Akadályozottsággal élő, illetve speciális igényű célcsoport képzése
A magyar oktatási rendszer
Gyakorlati oktatás módszertana
Szakképzési kerettanterv

Képzés zárása
Szóbeli vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Külső képzőhelyeken (szakképző iskolán kívüli) szakoktatói feladatokat végző szakemberek módszertani felkészítése tekintettel a kapcsolódó jogszabályi változásokra (E‑000289/2014/D002)
Fogyasztó- és eredetvédelem (E‑000289/2014/D003)

A fogyasztóvédelem az Európai Unió egyik központi kérdése. Éppen ezért képzésünk célja, hogy a résztvevők az Európai Közösség elvárásainak megfelelően ismerjék meg a fogyasztóvédelmi tevékenységet. A képzés által megismerhetik a fogyasztói jogérvényesítés módszereit, a fogyasztóvédelem területeit, az eredetvédelmet, annak ellenőrzési módszereit.

Befejezett iskolai végzettség
középfokú végzettség vagy élelmiszeriparban szerzett 3 év szakmai tapasztalat

Elmélet / gyakorlat aránya
50% / 50%

Fogyasztóvédelem
Eredetvédelem

Képzés zárása
Szóbeli vizsga (projektfeladat prezentálása)

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

ECDL vizsgafelkészítő (E‑000289/2014/D004)

Mi az ECDL?
Az ECDL egy egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, mely az informatikai írástudás meglétét igazolja, Európa szerte mintegy 150 országban. Célja, hogy minél több ember válhasson az Információs Társadalom teljesértékű, igazolt tagjává, hiszen a képzés során elméleti és gyakorlati tudást szerezhetnek a hardverek és szoftverek világában.

Kinek ajánlott?
Mindenkinek, akik fejleszteni akarja digitális írástudás készségét, illetve visszajelzést szeretne kapni aktuális ismereteiről.

Megszerezhető kompetenciák
Számítógéphasználat
Digitális kapcsolattartás
Internet biztonságos használata
Elektronikus ügyintézés
Irodai alkalmazások használata – táblázatkezelés, szövegszerkesztés, adatbáziskezelés, prezentációkészítés

Szükséges bemeneti kompetenciák
Alapvető írás, olvasás és számolás készsége

Tananyagegységek
Számítógépes alapismeretek
Online alapismeretek
Szövegszerkesztés
Szövegszerkesztés, haladó szint
Táblázatkezelés
Táblázatkezelés, haladó szint
Adatbázis-kezelés
Adatbázis-kezelés, haladó szint
Prezentáció
Prezentáció, haladó szint
Képszerkesztés
Webszerkesztés
IT biztonság
Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás
IKT 0-1

Képzés zárása
Szóbeli vizsga (projektfeladat prezentálása)

Megszerezhető dokumentum
A képzésen való részvételről igazolást állítunk ki. A tanfolyam elvégzéséről – választott tananyagegységenként – igazolást állítunk ki. Amennyiben nemzetközileg elfogadott ECDL bizonyítványt is szeretnél, abban az esetben az alábbi linkre kattintva további információkat tudhatsz meg.

Vállalkozz eredményesen (E‑000289/2014/D005)

Képzésünk célja a vállalkozási alapismeretek átadása és a hozzá tartozó készségek fejlesztése, az egyéni vállalkozóvá válás elősegítése. A résztvevők megismerik a vállalkozás létrehozásának folyamatát, működtetésének mikéntjét, esetleges megszüntetését. Tovább képes lesz cége marketingtevékenységeit ellátni, egyszerű formanyomtatványok kitöltésére, információkezelésre és a vállalkozói mentalitás kialakítására.

Befejezett iskolai végzettség
alapfokú iskolai végzettség

Elmélet / gyakorlat aránya
60% / 40%

Képzés tartalma
Egyéni vállalkozás
Céges vállalkozás
Elektronikus cégeljárás

Képzés zárása
Szóbeli vizsga (projektfeladat prezentálása)

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Pályaorientáló és álláskeresési tréning (E‑000289/2014/D006)

Képzésünk célja az álláskeresési technikák, a foglalkoztatási lehetőségek megismertetése a résztvevőkkel, az önálló munkavállalás elősegítése érdekében. Olyan motivált embereknek ajánljuk, akik nem tudják, miként kezdjenek az álláskereséshez vagy úgy érzik hiányosságokkal küzdenek az álláskeresés területén, hosszú ideje nem tudnak elhelyezkedni. A résztvevők megismerik a munkaerőpiacot, képesek lesznek reális célokat megjelölni, mozgósítani kapcsolati tőkéjüket, felkészülni az állásinterjúra.

Elmélet / gyakorlat aránya
50% / 50%

Képzés tartalma
Pályaorientáció
Álláskeresés

Képzés zárása
Szóbeli vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Rövid Ellátási Lánc (REL) (E‑000289/2014/D007)

Vidékfejlesztési Program tematikus alprogramjaként támogatott REL alternatív lehetőségeiről szerezhetnek ismereteket a résztvevők, felkészítve őket a részvétel feltételeinek saját szervezetükben történő alkalmazására.

Elmélet / gyakorlat aránya
100% / 0%

Képzés tartalma
Rövid Ellátási Lánc

Képzés zárása
Szóbeli vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Minőségügyi követelmények a Rövid Ellátási Lánc (REL) vonatkozásában (E‑000289/2014/D008)

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a szövetkezetek együttműködése során alkalmazandó minőségügyi követelményeket, felkészüljön a partnerszervezet által elvárt minőségügyi rendszer kialakítására.

Befejezett iskolai végzettség
alapfokú iskolai végzettség

Elmélet / gyakorlat aránya
100% / 0%

Képzés tartalma
Kistermelők élelmiszerelőállításának főbb minőségügyi szabályai
Kereskedelemmel kapcsolatos minőségügyi szabályozás (GHP, GMP, ÉBK, HACCP, GLOBAL GAP, SQF 2000 Code, BRC)
Kereskedelmi rendszerekhez való csatlakozás

Képzés zárása
Szóbeli vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Felnőttképzési lehetőségek (E‑000289/2014/D009)

Képzésünk célja, hogy a képzésben résztvevők átfogó képet nyerjenek a felnőttek számára elérhető képzési, továbbképzési, illetve átképzési lehetőségekről. Megismerhessék a felsőoktatással, szakképzéssel, felnőttképzéssel kapcsolatos általános ismereteket.

Befejezett iskolai végzettség
alapfokú iskolai végzettség

Elmélet / gyakorlat aránya
100% / 0%

Képzés tartalma
Felnőttképzési lehetőségek, az élethosszig tartó tanulás jegyében
Tanulási formák, sajátosságok
Pályaorientáció, pályaismeret, önismeret
Felsőoktatás
Szakképzés
Felnőttképzés és az azt kiegészítő tevékenységek

Képzés zárása
Szóbeli vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Termékértékesítéshez kapcsolódó jogszabályi háttér és marketinglehetőségek (E‑000289/2014/D010)

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a termékértékesítés jogszabályi hátteréről, a fogyasztóvédelemről, hazai és nemzetközi szabályozásáról, illetve a vállalkozási formákról, azok marketinglehetőségeiről.

Elmélet / gyakorlat aránya
100% / 0%

Képzés tartalma
Termékértékesítés jogszabályi háttere
Termékértékesítés lehetőségei / marketingje

Képzés zárása
Szóbeli vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Zöldség- és gyümölcstermesztéssel és feldolgozással kapcsolatos munkálatokra vonatkozó ismereteket bővítő tréning (E‑000289/2014/D011)

Képzésünk célja, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a zöldség- és növénytermesztéssel és feldolgozással kapcsolatos munkálatokról, a magyarországi sajátosságokról, jellegzetességekről.

Elmélet / gyakorlat aránya
100% / 0%

Képzés tartalma
Zöldség- és gyümölcstermesztéssel kapcsolatos munkálatok ismeretei
Zöldség- és gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos munkálatok ismeretei

Képzés zárása
Szóbeli vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Hagyományápolás a szőlőtermesztés jegyében (E‑000289/2014/D012)

A képzésünk során ismereteket szerezhetnek a résztvevők a magyarországi szőlőtermesztés hagyományairól. Megismerik az őshonos és az új szőlőfajtákat, azok jellegzetességeit, a szőlőtermesztés hagyományait, lehetőségeit.

Befejezett iskolai végzettség
alapfokú iskolai végzettség

Elmélet / gyakorlat aránya
100% / 0%

Képzés tartalma
Szőlőtermesztés története
Őshonos és új magyar szőlőfajták
Magyarországi hagyományok, jellegzetességek a szőlőtermesztésben

Képzés zárása
Szóbeli vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Hagyományápolás a borászat jegyében (E‑000289/2014/D013)

A képzés keretein belül a résztvevők átfogó ismereteket szereznek a magyarországi borászat hagyományairól, a hagyományápolásról, a magyar tájegységek sajátosságairól.

Befejezett iskolai végzettség
alapfokú iskolai végzettség

Elmélet / gyakorlat aránya
100% / 0%

Képzés tartalma
A borkészítés története
Borkészítési szokások
Magyarországi borvidékek
Magyar hagyományok

Képzés zárása
Szóbeli vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés (E‑000289/2014/D014)

A képzés célja, hogy a résztvevők megszerezzék a főbb digitális kompetenciákat, ezzel növeljék a digitális társadalomhoz való tartozásukat. A megszerzett ismeretekkel képesek lesznek a PC, tablet, notebook, okostelefon és egyéb infokommunikációs eszközök alapfunkcióit használni: hívás, üzenetküldés, szövegszerkesztés, internet használat.

Elmélet / gyakorlat aránya
0% / 100%

Képzés tartalma
Infokommunikációs eszközök megismerése
Alapfogalmak
Programok megismerése
Adatkezelés, digitális tartalom létrehozása, szerkesztése
Internet böngészőjének használata
E-mail cím létrehozása, elektronikus levelezés
Hanghívásra alkalmas alkalmazások megismerése

Képzés zárása
Gyakorlati vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Önállóan használom az informatikai eszközömet - IKER 2. szintű képzés (E‑000289/2014/D015)

A képzés célja a meglévő infokommunikációs ismeretek fejlesztése.

Elmélet / gyakorlat aránya
0% / 100%

Képzés tartalma
Hang és video hívásra alkalmas szolgáltatások, funkciók megismerése
Csatolmányok kezelése az elektronikus levelezésben
Közösségi média
Elektronikus ügyintézés alapjai
Tartalomkezelés: személyes adatok védelme, internetes tartalmak felhasználhatósága

Képzés zárása
Gyakorlati vizsga

Megszerezhető dokumentum
Sikeres vizsga esetén tanúsítványt állítunk ki.

Rugalmas foglalkoztatás hatékony bevezetésének segítése vezetők részére (egyéni forma) (E‑000289/2014/D016)
Rugalmas foglalkoztatás hatékony bevezetésének segítése munkavállalók részére (E‑000289/2014/D017)
Rugalmas foglalkoztatás hatékony bevezetésének segítése vezetők részére (csoportos forma) (E‑000289/2014/D018)
Időgazdálkodás (E‑000289/2014/D019)

A képzés célja a hatékony időgazdálkodás sarokpontjainak megismertetése, időgazdálkodási módszerek megtanítása, illetve a gyakorlatban jól alkalmazható elvek, tippek és trükkök ismertetése.

Képzés tartalma
Az idővel való gazdálkodás általános érdései: célok, célkitűzések, céltudatosság; a cég és az egyén céljai; a rossz idő- és feladatmenedzsment következményei; a halogatás veszélyei; határidők kezelése; a tervezés szerepe; célok kitűzése stb.

Képzés zárása
A modulzáró vizsga sikeres teljesítése.

Fejlesztő vezető (E‑000289/2014/D020)
Általános és munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam (E‑000289/2014/D021)
Egészségnevelési, egészségmegőrző tréning (Rekreáció és regeneráció) (E‑000289/2014/D022)
AutoCAD speciális tréning térképek, csőhálózatok alaprajzaihoz (E‑000289/2014/D025)
Ipari folyamatok PLC-vel gyakorlati ismeretek speciális tréning (E‑000289/2014/D026)
Teherkötöző (E‑000289/2014/D027)
Érzelmi intelligencia, EQ fejlesztése (E‑000289/2014/D028)

Ez a weboldal cookie-kat használ. A Bezár gombra kattintva Ön elfogadja ezt. További részletek

Egy EU-s törvény alapján kötelező tájékoztatni a honlap látogatóit, hogy a weboldal cookie-t használ. Ha ezzel Ön nem ért egyet, akkor a böngészője megfelelő beállításait használva tiltsa le a cookie-k tárolását!
Jogi közlemény

Bezárás