OKTAT60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft.
Székhely/központ: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király utca 9.
Levelezési cím: 3001 Hatvan, Pf. 124.
Telefonszám: +36 (37) 540 042

Kérdések, vélemények: info@oktat60.hu
Cégjegyzékszám:10-09-023720
Adószám: 11818131-2-10
Főtevékenység: TEÁOR 8559 - "Máshová nem sorolt egyéb oktatás"
Tárhely szolgáltató neve: EZIT Kft.
Tárhely szolgáltató címe: ezit.hu

Az alábbi csoportokban felsorolt képzéseket a feltüntetett tevékenységi engedélyek alapján folytatjuk.

Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzéseink

Nyilvántartásba vételi száma: E-000289/2014
Engedélyező hatóság: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Nyelvvizsga
ELTE Origó Nyelvi Centrum akkreditált vizsgahely – Vizsgaközponttal kötött szerződés alapján – ügyszám: AK-I/95/2006, valamint az AK-I/1/2000 határozat alapján.
TIT TELC nyelvvizsgahely – iktatószám: NYAK/4562-3/2010, ügyszám: AK-V/117/2010
Egyéb
Alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyam - 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján
ECDL vizsgaközpont – Neumann János Számítógép-tudomány Társasággal kötött szerződés alapján
European Business Competence* Licence (EBC*L) vizsgaközpont – A Kuratorium Wirtschaftkompetenz für Europa-val kötött szerződés alapján (Tanúsítvány száma: HU-PZ0035)
Gépkezelő hatósági vizsga – Nemzeti Közlekedési Hivatal által adott képzőszervi azonosító: 9696; 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet alapján
Munkavédelmi képviselő - 1993.évi XCIII. törvény
Személyemelőből történő ön-, és társmentés - 47/1999. évi (VIII. 4.) GM rendelet alapján
Teherkötöző - 47/1999. évi (VIII. 4.) GM rendelet alapján
Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam – szolgáltatási tevékenység nyilvántartási száma: SZ003/1-2-3-5-8-9-14/10/2014.