Új gyakornoki program az OKTAT60 Kft-nél

Posted · Add Comment

Az OKTAT60 Kft. által benyújtott „Új gyakornoki program az OK-TAT-60 Kft-nél” című támogatási kérelmét a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője elbírálta és 5.897.640.- Ft összegű, az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 100%-ban vissza nem térítendő támogatásra alkalmasnak minősítette. (GINOP-5.2.4-19-2019-00046)

A projekt célja, a fiatalok munkaerő-piaci integrációja, amihez vissza nem térítendő támogatást nyújt a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek kompenzálására.

Az OKTAT60 Kft. jelen pályázat keretében 2 fő gyakornokként foglalkoztatott munkavállaló bérére, a vállalati kapcsolattartó díjazására, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítására kapott vissza nem térítendő támogatást.

Az OKTAT60 Kft. vezetőségének célja a programmal az, hogy javuljon a fiatalok szakmai gyakorlati ismerete, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és foglalkoztathatóságuk.