Gyakornokok foglalkoztatása
az OK-TAT-60 Kft-nél

Posted · Add Comment

Az OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. által benyújtott „Gyakornokok foglalkoztatása az OK-TAT-60 Kft-nél” című „GINOP-5-2-4-16-2018-02746” jelű támogatási kérelmét a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 2018.07.10-én elbírálta és 13.516.875 Ft összegű, az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 100% vissza nem térítendő támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt keretében 3 fő gyakornok az intézmény székhelyén Hatvanban, 1 fő pedig az egri fióktelepen kerül foglalkoztatásra. A gyakornokok foglalkoztatására 13,5 hónapig kerül sor, tervezetten 2019.09.15-ig.

Cél, hogy a középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatalok munkatapasztalathoz jussanak az intézményünkben folyó tevékenység adminisztratív feladatainak segítésével, ezáltal munkaerő-piaci versenyképességük növekedjen, ugyanakkor középtávon a vállalkozás hatékonyságára is pozitív hatású a megnövekedett humánerőforrás-kapacitás.