Hogyan igényelhetek EUROPASS bizonyítványt?

A bizonyítvány-kiegészítő eligazodást nyújt az OKJ-s szakképesítések között a külföldi munkaadók, illetve iskolák részére, hiszen információt ad a Magyarországon szerzett szakképesítésekről.

A dokumentumot a vizsgaszervező töltheti le, és hitelesített formában (a vizsgaszervező vezetőjének aláírása és az intézmény bélyegzője) adhatja ki, a szakképesítéssel rendelkező kérésére. 2019. január 1-től alapvetően elektronikus dokumentumként, nyomtatott formában csak külön kérésre postai úton kerül kiadásra a vonatkozó jogszabály előírása alapján.

Az EUROPASS bizonyítvány kiállítási díját, valamint az egyéb (járulékos) költségeket a vizsgaszervező intézmény határozza meg, figyelembe véve az ide vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket, valamint az adott naptári év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabért (minimálbért). Német, francia, olasz és spanyol nyelv esetében a kiállítási díja 2022-ben 9 350 Ft/db. Magyar és angol nyelv esetében ingyenes a kiállítás, viszont amennyiben postai úton igényled, 440 Ft-os postai díj kerül felszámításra.

Az EUROPASS bizonyítvány kiadásának lépései
Legegyszerűbben hatvani ügyfélszolgálatunkon, személyesen igényelheted. Amennyiben erre nincs lehetőség:
  1. Az EUROPASS iránti igénylőlapot kérésre e-mailben megküldjük vagy innen letölthető.
  2. A kérelmező az eljárási költséget a megadott bankszámlaszámra utalhatja át, vagy postai úton az erre alkalmas utalványon fizetheti be.
  3. Ezt követően postai úton – borítékban – kell megküldeni a vizsgát szervező intézmény megadott címére a kitöltött kérelmet, valamint a vonatkozó díj befizetésének igazolását (a postai utalvány feladóvényének másolatát vagy az átutalásról szóló igazolást), illetve az OKJ bizonyítvány másolatát.

Amennyiben a bizonyítványban nem a Független Országos Vizsgaközpont Kft. (nyilvántartásba vételi száma: E-000359/2014) szerepel, mint vizsgaszervező, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: +36 (37) 540 042 / +36 (30) 700 8999 / info@oktat60.hu / boglarka.koos@oktat60.hu

Amennyiben a bizonyítványban a Független Országos Vizsgaközpont Kft. (nyilvántartásba vételi száma: E-000359/2014) szerepel, mint vizsgaszervező, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén: +36 (30) 180 8999 / martina.zolei@oktat60.hu

Hogyan kérhetek másodlatot a szakképesítő bizonyítványomról?

A szakképesítést igazoló bizonyítványok pótlásáról a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló jogszabály rendelkezik.

A rendelet 32. § (7) és (8) bekezdése szerint: az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző, 2010.01.29-e után kiállított szakképesítő bizonyítványokról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal állít ki bizonyítványmásodlatot a 2011. évi CLXXXVII. 74. §. (5) bekezdése alapján.

Törzslap hiányában a bizonyítvány megszerzését és tartalmát igazoló egyéb okirat (különösen: személyazonosító igazolvány, munkakönyv, munkaügyi nyilvántartás) alapján a vizsgaszervező pótbizonyítványt állít ki.

Mivel a bizonyítvány közokiratnak számít, ezért illetékköteles, melynek összegéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének VIII. pontja, rendelkezik. Iskolai bizonyítvány – ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is – továbbá a tanfolyami bizonyítvány másodlatának kiállításáért 2 000 Ft illetéket kell fizetni, melyet okmánybélyeggel kell leróni.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabályi változások miatt, szakképesítő bizonyítvány másodlatának kiadásához a Pest Megyei Kormányhivatalhoz szükséges fordulnia.

A PMKH Törzslapnyilvántartás elérhetősége: torzslapnyilvantarto@pest.gov.hu

Dávid Anikó
E-mail: david.aniko@pest.gov.hu
Telefon: +36 (30) 9000 144

A másodlat iránti kérelem értelemszerű kitöltése
2 000 Ft okmánybélyeg
6 000 Ft eljárási költség megfizetése
A vizsgaszervező intézmény ügyintézője a kérelmező kérésére a másodlat iránti kérelmet a kérelmező által megadott e-mail címre megküldi.
A kérelmező a 6 000 Ft eljárási költséget a megadott bankszámlaszámra utalhatja át, vagy postai úton az erre alkalmas utalványon fizetheti be az alábbi címre (OKTAT60 Kft., 3000 Hatvan, Nagy Lajos király u. 9.)

A kérelmezőnek a fentiek teljesítését követően postai úton (borítékban) kell megküldenie a vizsgát szervező intézmény lent megadott címére a kitöltött kérelmet, a 3 000 Ft-os okmánybélyeget, valamint a postai utalvány feladóvényének másolatát (ha a fizetés nem banki átutalással történt).

Bármilyen kérdésével kapcsolatosan keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségek egyikén: +36 (37) 540 042 / +36 (30) 700 8999 / +36 (30) 180 8999 info@oktat60.hu / boglarka.koos@oktat60.hu / martina.zolei@oktat60.hu